Hướng dẫn khách hàng sao lưu dữ liệu PMIS

Mục đích

Trước khi chuyển dữ liệu cần phục hồi cho nhân viên MISA, khách hàng cần phải thực hiện sao lưu dữ liệu (dạng  *.bak) trong trường hợp đơn vị có sử dụng hoặc không sử dụng công cụ quản trị dữ liệu trên PMIS.

Các trường hợp nghiệp vụ

Trường hợp sử dụng công cụ quản trị dữ liệu trên PMIS

1. Đăng nhập vào phần mềm PMIS.

2. Tại phần Công cụ quản trị PMIS, chọn Sao lưu và phục hồi dữ liệu.

3. Thực hiện sao lưu dữ liệu trên PMIS.

Trường hợp không sử dụng công cụ quản trị dữ liệu trên PMIS

1. Đăng nhập vào SQL Mangagement Studio.

2. Chọn đến máy chủ dữ liệu của PMIS, chọn Databases.

3. Nhấn chuột phải vào PEMIS, chọn Task\Back Up

4. Nhấn Add.

5. Nhấn vào biểu tượng ba chấm tại phần File name.

6. Chọn các tham số sau:

  • Selected path: đưỡng dẫn file sao lưu.
  • File of type: chọn file sao lưu có dạng: Backup File (*.bak, *.tm)
  • File name: Tên file sao lưu.

  • Nhấn OK.

7. Nhấn OK để hệ thống thực hiện sao lưu dữ liệu.

Cập nhật 25/08/2020
Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA