Kế toán mong muốn khi chọn tùy chọn Tự nhập phần thuyết minh thì không bị giới hạn ký tự nhập

1. Mục đích

Giúp kế toán có thể nhập phần thuyết minh chi tiết mà không bị giới hạn ký tự nhập.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R44, khi chọn tùy chọn Tự nhập phần thuyết minh, phần mềm giới hạn nhập tối đa 500 ký tự.

– Kể từ phiên bản R44, phần mềm cho phép khi tùy chọn Tự nhập phần thuyết minh, kế toán có thể nhập mà không bị giới hạn ký tự nhập.

Cụ thể như sau:

1. Nhấn In. Chọn in mẫu Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng.

2. Tại đây đơn vị có thể nhập phần Thuyết minh chi tiết mà không bị giới hạn ký tự nhập.

Cập nhật 25/09/2020
Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA