Ngạch bậc lương

Phần mềm đã mặc định sẵn danh mục ngạch bậc lương theo quy chuẩn và cập nhật các thông tư quy định, anh chị không nên tự ý thêm ngạch bậc lương.

Tuy nhiên chuyên viên quản lý cán bộ vẫn có thể sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế sử dụng tại đơn vị.

Ngạch hưởng theo hệ số

Thêm mới Ngạch bậc lương

1. Vào Danh mục\Ngạch bậc lương, chọn tab Ngạch hưởng theo hệ số.

2. Nhấn Thêm 

3. Khai báo thông tin Thêm ngạch bậc lương.

  • Nhập thông tin Mã ngạch, Tên ngạch, Ngạch.
  • Chọn Thuộc lĩnh vực nào
  • Tại phần Áp dụng cho, anh/chị tích chọn một hoặc nhiều đơn vị sử dụng ngạch bậc lương này.
  • Tích chọn ngạch này có được hưởng phụ cấp thâm niên nghề (PCTNN) hay không.
  • Khai báo Thông tin bậc lương gồm Bảng lương, Loại và Năm giữ bậc.
  • Nhập Hệ số lương tương ứng với Bậc.

4. Nhấn Đồng ý.

Ngạch hưởng theo số tiền

1. Tại tab Ngạch hưởng theo số tiền, anh/chị có thể nhấn Thêm để thêm ngạch lương hưởng theo số tiền cho các đối tượng lao động hợp đồng.

2. Khai báo các thông tin:

  • Khai báo các thông tin chung: Mã ngạch, Tên ngạch; chọn Áp dụng cho, chọn Thuộc lĩnh vực nào.
  • Khai báo các thông tin bậc lương: Năm bậc lương, Số tiền bậc 1, % nâng bậc tối đa, chọn Số bậc tối đa.
  • Nhấn Đồng ý

Cập nhật 22/03/2024
Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA