Nguồn chi trả

CBTC khai báo danh mục Nguồn chi trả để phục vụ cho việc chọn nguồn chi trả lương khi tính lương, dự toán lương cho CBNV tại đơn vị.

1. Vào Danh mục\Nguồn chi trả.

2. Chương trình mặc định danh sách nguồn chi trả, anh/chị có thể thêm mới nguồn bằng cách nhấn Thêm.

  • Nhập Mã nguồn, Tên nguồn kinh phí, Thuộc nguồn (nếu có).

  • Nhấn Cất.
Cập nhật 26/11/2020
Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA