Nhắc việc và Biểu đồ thống kê

Mục đích: Giúp Cán bộ tổ chức đơn vị dễ dàng ghi nhớ những công việc quan trọng cần thực hiện và theo dõi nhanh những biểu đồ, báo cáo thống kê.

Hướng dẫn thực hiện:

Nhắc việc

 1. Vào Bàn làm việc, anh/chị có thể theo dõi ngay những công việc quan trọng cần thực hiện tại mục Công việc cần xử lý.
 2. Nhấn chọn để xem chi tiết công việc.
 3. Để xem thêm những công việc khác cần thực hiện, chọn Xem tất cả nhắc việc.
  • Anh/chị có thể phân loại những công việc cần làm trong đơn vị hoặc của đơn vị cấp dưới (nếu có).
  • Để thiết lập tùy chỉnh nhắc việc, nhấn vào biểu tượng bên dưới để cài đặt:
   • Tích chọn/Bỏ tích chọn để hiển thị/không hiển thị thông báo nhắc việc.
   • Nhập số ngày muốn hiện thị thông báo nhắc trước bao nhiêu ngày.
 4. Nhấn biểu tượng bên dưới để lấy lên dữ liệu mới nhất.

Biểu đồ thống kê

 1. Tại mục Bàn làm việc\Tổng quan, CBTC đơn vị chủ quản có thể chọn đơn vị cần xem thống kê và chọn năm thống kê.
 2. CBTC có thể theo dõi thống kê Cơ cấu CBNV toàn địa bàn/toàn ngành hoặc trong đơn vị, theo cấp quản lý và loại cán bộ bằng cách tùy chọn bộ lọc.
 3. Ngoài ra, anh/chị có thể xem Thống kê số lượng biên chế thực tế. (Nhấn vào biểu tượng ba chấm để tùy chọn bộ lọc số liệu theo yêu cầu)
 4. Ngoài ra, anh/chị có thể chọn xem rất nhiều loại thống kê khác trong danh sách (Như Thống kê theo độ tuổi, giới tính, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị….) 
  Có thể thiết lập điều kiện để thống kê dữ liệu theo nhu cầu.
Cập nhật 16/02/2023

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA