Thay đổi thông báo nhắc nợ trên phần mềm MISA QLCB để phù hợp với khách hàng

1. Mục đích

Giúp CBTC chỉ nhận được thông báo về tình trạng xuất hóa đơn thanh toán đơn hàng mua mới/gia hạn phần mềm CBTC để tránh gián đoạn quá trình sử dụng

2. Chi tiết thay đổi

Khi MISA xuất hóa đơn: Thông báo xuất hóa đơn trên phần mềm kế toán và Thông báo xuất hóa đơn trên các phần mềm nghiệp vụ.

– Trước phiên bản R88: Do đặc thù CBTC chỉ thực hiện công tác liên quan đến quản lý CBCCVC, không thực hiện thu – chi tiền nên nhắc nợ trên phần mềm nghiệp vụ là không có nhiều ý nghĩa, dẫn đến không đẩy nhanh được công lác thu nợ mà lại làm dứt quãng thời gian làm việc của CBTC

– Từ phiên bản R88: CBTC chỉ nhận được thông báo về tình trạng xuất hóa đơn thanh toán đơn hàng mua mới/gia hạn phần mềm CBTC để tránh gián đoạn quá trình sử dụng

Cụ thể như sau:

  • MISA QLCB kết nối với AMIS kế toán để lấy thông tin thông báo phát hành hóa đơn
Cập nhật 22/03/2024
Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA