Thiết lập quy trình đánh giá tại đơn vị

Xem phim hướng dẫn tại đây

Các bước thực hiện

Quy trình đánh giá trong nội bộ đơn vị

Do CBTC thiết lập theo đặc thù của đơn vị, áp dụng cho các đối tượng không phải là người đứng đầu đơn vị (Thủ trưởng đơn vị).

1. Để đánh giá trong nội bộ bằng hình thức trực tuyến, trước tiên anh chị cần thiết lập tùy chọn đánh giá bằng cách nhấn vào menu Đánh giá\Tùy chọn đánh giá.

2. Tại đây, tích chọn cách thức đánh giá là Đánh giá điện tử và lựa chọn biểu mẫu đánh giá theo loại cán bộ hay theo chức vụ, chức danh.

Ví dụ chọn đánh giá theo loại cán bộ, nhấn Đồng ý.

3. Vào menu Thiết lập quy trình, tại tab Quy trình đánh giá nội bộ, thực hiện thiết lập như sau:

Bước 1: Chọn thành phần tham gia đánh giá

 • Phần mềm mặc định tích chọn Cán bộ nhân viên tự đánh giá Cấp trên đánh giá.
 • Tại thành phần Cấp trên đánh giá thì chọn chức vụ lãnh đạo đánh giá (là chức vụ của người đứng đầu ở đơn vị). Ví dụ ở đơn vị trường học thì chọn Hiệu trưởng.

 • Có một số đối tượng trước khi lãnh đạo đơn vị đánh giá, cần thông qua sự đánh giá của quản lý trực tiếp, khi đó anh chị cần tích chọn Quản lý trực tiếp đánh giá, đồng thời tích chọn áp dụng cho những đối tượng nào.

 • Khi cán bộ nhân viên tự đánh giá xong và nhấn Gửi cấp trên, phần mềm sẽ cho phép CBNV tự lựa chọn quản lý trực tiếp của mình.

Bước 2: Xác định đối tượng tham gia đánh giá:

 Có 2 cách để chọn:

 • 1 là có thể chọn đối tượng được đánh giá Theo chức vụ chức danh, nhấn Thêm đối tượng, nhập tên chức vụ chức danh cần thêm, tích chọn và nhấn đồng ý.
 • 2 là anh chị có thể tích chọn xác định đối tượng được đánh giá theo cán bộ nhân viên, nhấn Thêm đối tượng và tích chọn các CBNV cần thêm. Nhấn vào đây nếu cần loại bỏ bớt CBNV hoặc nhấn Loại bỏ tất cả để tích chọn lại.
 • Đối tượng tham gia đánh giá của quy trình này chính là các cán bộ nhân viên trong đơn vị, vì thế anh chị có thể chọn nhanh bằng cách tích chọn toàn bộ cán bộ nhân viên, sau đó bỏ tích chọn Thủ trưởng đơn vị rồi nhấn Đồng ý

Bước 3: Chọn biểu mẫu đánh giá

 • Tại đây phần mềm tự mặc định sẵn biểu mẫu đánh giá dựa trên tùy chọn đánh giá anh chị đã thiết lập ở trên.
 • Mẫu đánh giá chi tiết theo điểm của từng tiêu chí đã cập nhật cho các loại cán bộ. Hệ thống đã mang sẵn bộ biểu mẫu cho các đơn vị, chức danh.
 • Anh chị có thể chỉnh sửa lại cho phù hợp với các biểu mẫu đánh giá mà đơn vị đang áp dụng.

Quy trình đánh giá ngoài đơn vị

 • Sau khi thiết lập xong quy trình đánh giá nội bộ trong đơn vị dành cho cán bộ nhân viên, anh chị sẽ xác định đối tượng được đánh giá chính là Thủ trưởng đơn vị mình tại tab Quy trình đánh giá ngoài đơn vị.
 • Thành phần tham gia đánh giá tại quy trình đã được đơn vị nội vụ thiết lập, anh chị chỉ cần xác định đối tượng được đánh giá chính là Thủ trưởng của đơn vị mình. Nhấn Sửa để thiết lập. Cách chọn đối tượng tham gia đánh giá tương tự như em đã hướng dẫn ở quy trình đánh giá trong nội bộ. 

 • Anh chị có thể chọn theo cán bộ nhân viên, tích chọn Thủ trưởng đơn vị (ví dụ Hiệu trưởng) rồi nhấn Đồng ý

Cập nhật 03/08/2021
Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA