Thiết lập thời gian tính lương

Giúp cho kế toán tính đúng số tiền cho CBNV nghỉ thai sản tròn tháng mà không cần thiết lập số ngày công chuẩn.

 • Tại menu Tính lương/Tính lương hệ số, phụ cấp, chọn Tùy chọn tính lương.

 • Tại đây, chọn tab Thiết lập thời gian làm việc.
 • Nhấn Sửa để thiết lập lại đơn vị tính lương theo công chuẩn hay công thực tế.

 • Chương trình cho phép thiết lập công chuẩn:
  • Tính theo công chuẩn.
  • Tính theo công chuẩn riêng của từng phòng ban.
  • Tính theo công thực tế.
Tính theo công chuẩn
 • Phần mềm mặc định theo công chuẩn là 22 ngày công. Tuy nhiên anh/chị có thể thiết lập lại có đi làm thứ 7, chủ nhật hay không, nửa ngày hay cả ngày.

Tính theo công chuẩn riêng của từng phòng ban
 • Cho phép thiết lập đơn vị tính lương theo công chuẩn hay công thực tế, mặc định theo công chuẩn 22 công.

Tính theo công thực tế
 • Đơn vị có thể thiết lập có đi làm thứ 7, chủ nhật hay không, nửa ngày hay cả ngày.

Cập nhật 25/07/2020
Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA