Tìm kiếm thống kê

Giúp CBTC tìm kiếm thống kê nhanh theo các tiêu chí để phục vụ cho việc thống kê, theo dõi tại đơn vị.

1. Vào menu Tìm kiếm thống kê.

2. Chọn tiêu chí thống kê bằng cách nhấn vào biểu tượng tam giác.

3. Để thêm 1 dòng tìm kiếm nữa thì nhấn biểu tượng dấu cộng +

Để xóa 1 dòng thì nhấn biểu tượng dấu trừ 

4. Nhấn Xem kết quả => chương trình sẽ lọc ra danh sách CBNV theo tiêu chí tìm kiếm.

5. Nếu muốn sắp xếp lại các cột và hiển thị theo mong muốn của đơn vị thì chọn Tùy chọn hiển thị và sắp xếp cột.

6. Có thể nhấn Xuất khẩu để xuất khẩu danh sách CBNV sau khi thống kê ra file excel.

7. Trên màn hình Tìm kiếm thống kê, nhấn Cất.

8. Nhập Tên thống kê.

9. Tích chọn Là thống kê chung nếu muốn.

10. Nếu muốn sửa các tiêu chí tìm kiếm thống kê thì nhấn Sửa điều kiện lọc. Sau đó thực hiện tìm kiếm thống kê theo nhu cầu của đơn vị.

Cập nhật 14/01/2020
Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA