Tính năng mới R74 – Ngày phát hành 02/06/2023

1. CBNV mong muốn xem lại được các thông tin hồ sơ và tài liệu đính kèm hồ sơ của mình

Từ phiên bản R74:

 • Cải tiến nghiệp vụ Quản lý hồ sơ, giúp CBNV có thể theo dõi và kiểm soát đầy đủ thông tin trên hồ sơ của mình tại Hồ sơ\Hồ sơ CBCCVC, bao gồm:
  • CBNV xem được đầy đủ thông tin của mình mà CBTC đang quản lý.
  • Xuất khẩu mẫu nhập liệu lên CSDLQG.
  • In mẫu Sơ yếu lý lịch hợp nhất.
  • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2. CBNV mong muốn được hướng dẫn chi tiết khi nhập liệu hồ sơ

Trước đây:

 • Khi CBNV cập nhật, bổ sung thông tin trên hồ sơ của mình, số lượng các trường thông tin nhiều và phức tạp. CBNV không biết khai báo như thế nào.
 • Trên phần mềm hiện tại chưa có hướng dẫn để CBNV hiểu thông tin đó là gì, nhập liệu thế nào.

Từ phiên bản R74:

 • CBNV mong muốn được hướng dẫn chi tiết khi nhập liệu hồ sơ.
 • Khi CBNV thực hiện Cập nhật hồ sơ, có thể xem Hướng dẫn nhập liệu.
 • Khi nhấn chọn từng ô thông tin sẽ hiển thị hướng dẫn tương ứng.

3. Tại thời điểm thống kê báo cáo, CBTC muốn xem đúng công việc chính đang đảm nhận của CBNV

Trước đây:

 • Trong quá trình làm việc, CBNV sẽ có những quyết định liên quan đến suốt quá trình công tác như quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm,… Theo từng quyết định, công việc chính đảm nhận có thể sẽ khác nhau.
 • Khi xem thống kê báo cáo, tại thời điểm thống kê CBTC muốn xem đúng công việc chính đang đảm nhận của CBNV.
 • Các biểu mẫu báo cáo hiện tại trên MISA QLCB đang thống kê công việc chính được giao theo công việc khi mới tuyển dụng, không thống kê công việc chính được giao tại thời điểm thống kê báo cáo.

Từ phiên bản R74:

 • Tại thời điểm thống kê báo cáo, CBTC muốn xem đúng công việc chính đang đảm nhận của CBNV.
 • Tại báo cáo Danh sách trích ngang CBCCVC, bổ sung cách lấy số liệu tại mục Nhiệm vụ đang đảm nhận.

4. Lãnh đạo SNV muốn CBNV chỉ in được 1 số mẫu in sơ yếu lí lịch phục vụ công việc

Trước đây:

 • Trong quá trình làm việc, khi Lãnh đạo ra quyết định nâng lương; bổ nhiệm;… sẽ yêu cầu CBNV đó nộp hồ sơ đính kèm mẫu Sơ yếu lý lịch để phê duyệt.
 • Phần mềm hiện tại đáp ứng nhiều mẫu in khác nhau, Lãnh đạo SNV thấy CBNV có quá nhiều mẫu in không cần thiết.

Từ phiên bản R74:

 • Lãnh đạo SNV muốn CBNV chỉ in được 1 số mẫu in sơ yếu lí lịch phục vụ công việc.
 • Với vai trò CBNV trên giao diện mới:
  • Tại Hồ sơ\Hồ sơ CBCCVC: mục In gồm mẫu SYLL sau:
  • Tại Hồ sơ\Cập nhật hồ sơ: mục In gồm mẫu SYLL tương tự như trên
 • Với vai trò CBNV trên giao diện cũ, tại mục In:
  • Rút gọn các mẫu in do nhiều mẫu không còn sử dụng được.
  • Các mẫu in giữ lại và được sắp xếp theo thứ tự sau:
Cập nhật 05/06/2023
Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA