Tính năng mới R81 – Phát hành ngày 12/10/2023

1. CBTC muốn thống kê tổng số CBNV thực hiện ký số hồ sơ

Trước đây:

 • CBTC cần nắm được tình hình thực hiện ký số hồ sơ để báo cáo cho CBTC đơn vị chủ quản, các chỉ tiêu cần thống kê gồm có:
  • Tổng số CBNV đã thiết lập ký số vào MISA QLCB
  • Tổng số CBNB đã thực hiện ký số trên MISA QLCB.
 • Hiện tại CBTC đơn vị trực thuộc có thể in báo cáo Thống kê tình hình thực hiện ký số và nộp SYLL. Tại biểu mẫu báo cáo chi tiết số CBNV theo từng tiêu chí đơn vị, liệt kê tình hình thực hiện của từng CBNV. Nhưng chưa tổng cộng tình hình thực hiện theo từng tiêu chí.
 • CBTC phải tự tính tổng lại số lượng CBNV đã thực hiện từng tiêu chí để có số liệu báo cáo.

Từ phiên bản R81:

 • Tại báo cáo Thống kê tình hình thực hiện ký số và nộp SYLL (Mẫu Chi tiết + Tổng hợp): Bổ sung dòng Tổng cộng để tính tổng các chỉ tiêu:
  • Hồ sơ CBCCVC đang làm việc.
  • Đã thiết lập ký số vào MISA QLCB.
  • Đã gửi cho CBTC đơn vị.

2. Trên mẫu SYLL TT06/2023BNV, CBTC muốn theo dõi phụ cấp thâm niên vượt khung theo quá trình lương

Trước đây:

 • Với CBNV đã đạt bậc cao nhất trong ngạch bậc lương thì sẽ được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung (PCTNVK). Trên mẫu SYLL TT06/2023-BNV, tại mục 37.1- Quá trình lương của bản thân, CBTC muốn theo dõi mức PCTNVK của CBNV đang hưởng tương ứng với ngạch, bậc lương, hệ số lương nào (Theo mẫu trích xuất từ CSDLQG về CBCCVC được đính kèm bên dưới)
 • Hiện tại trên MISA QLCB, mẫu SYLL TT06/2023-BNV, mục 37.1 không theo dõi được PC TNVK theo lương.

Từ phiên bản R81:

 • Trên mẫu SYLL TT06/2023-BNV, CBTC muốn theo dõi phụ cấp thâm niên vượt khung theo quá trình lương.
 • Tại Mẫu SYLL TT06/2023-BNV\Mục 37. Hoàn cảnh kinh tế gia đình\37.1. Quá trình lương của bản thân 37.2. Quá trình phụ cấp: Thay đổi cách lấy số liệu mới.

3. Trên mẫu SYLL TT 06/2023/BNV, CBNV chỉ muốn kê khai quá trình công tác ở đơn vị làm việc

Trước đây:

 • Trong quá trình công tác, CBNV có thể làm việc tại đơn vị chính quyền hoặc đơn vị Đảng, Đoàn. Cùng thời gian đó, CBNV có thể tham gia vào các tổ chức chính trị xã hội, chi bộ đảng, đoàn thể trong đơn vị. Khi kê khai mẫu SYLL TT 06/2023/BNV, CBNV muốn kê khai quá trình công tác tại đơn vị làm việc, mà không muốn kê khai các quá trình tham gia vào các tổ chức chính trị xã hội, chi bộ đảng, đoàn thể.
 • Khi xem SYLL của CBNV, Lãnh đạo/CBTC không nắm bắt được các thông tin quá trình công tác chính của CBNV đó.

Từ phiên bản R81:

 • Trên mẫu SYLL TT 06/2023/BNV, CBNV chỉ muốn kê khai quá trình công tác ở đơn vị làm việc
 • Tại Mẫu SYLL TT 06/2023/BNV\Mục 33. Quá trình công tác: Thay đổi cách lấy số liệu.

3. Trên mẫu SYLL TT06/2023, CBNV muốn kê khai các quá trình lương trước năm 2004

Trước đây:

 • Căn cứ theo nghị định số 204/2004/NĐ-CP quy định về tiền lương CBCCVC. Với CBNV công tác lâu năm, tính đến hiện tại khoảng >19 năm, thì trước năm 2004 sẽ được hưởng chế độ lương khác, sau năm 2004 sẽ được hưởng chế độ lương khác.
  Khi kê khai mẫu SYLL TT06/2023, CBNV sẽ kê khai đầy đủ quá trình lương của mình.
 • Khi in mẫu SYLL TT06/2023, với các quá trình lương trước năm 2004, thông tin Mã ngạch bị bỏ trống.

Từ phiên bản R81:

 • Trên mẫu SYLL TT06/2023, CBTC muốn in được thông tin ngạch lương với các quá trình lương trước năm 2004.
 • Tại Mẫu SYLL TT06/2023-BNV\Mục 37. Hoàn cảnh kinh tế gia đình\37.1. Quá trình lương của bản thân: Thay đổi cách lấy số liệu mới.

4. CBTC đơn vị chủ quản muốn tra cứu thông tin liên hệ của CBNV đơn vị trực thuộc

Trước đây:

 • CBTC đơn vị chủ quản cần có thông tin liên lạc của các CBNV đơn vị cấp dưới để trao đổi về các văn bản, công việc cần đơn vị cấp dưới thực hiện.
 • Trên MISA QLCB, CBTC mỗi đơn vị có thể theo dõi danh sách thông tin liên lạc của tất cả CBNV trong đơn vị mình.
 • CBTC đơn vị chủ quản không liên lạc được với đơn vị trực thuộc để trao đổi kịp thời.

Từ phiên bản R81:

 • CBTC đơn vị chủ quản muốn tra cứu thông tin liên hệ của CBNV đơn vị trực thuộc.
 • Tại Danh bạ của CBTC đơn vị chủ quản: Bổ sung bộ lọc giúp CBTC đơn vị chủ quản có thể tra cứu danh bạ CBNV các đơn vị trực thuộc.

5. CBNV muốn quản lý ngày tuyển dụng có thể sau ngày vào đơn vị

Trước đây:

 • Ngày tuyển dụng là ngày có quyết định tuyển dụng vào cơ quan nhà nước. Ngày vào đơn vị là ngày bắt đầu làm việc tại đơn vị hiện tại.
 • Hiện tại khi khai báo hồ sơ trên MISA QLCB yêu cầu Ngày vào đơn vị >= Ngày tuyển dụng.
 • Thực tế CBNV có thể vào đơn vị sau đó mới có quyết định tuyển dụng => CBNV không khai báo trên phần mềm được.

Từ phiên bản R81:

 • CBNV muốn quản lý ngày tuyển dụng có thể sau ngày vào đơn vị.
 • Tại Thông tin chung\Ngày tuyển dụng: Bỏ quy tắc Ngày vào đơn vị >= Ngày tuyển dụng.
Cập nhật 13/10/2023
Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA