Tính năng mới R84 – Phát hành ngày 19/12/2023

1. Đồng bộ hồ sơ đã nghỉ hưu/nghỉ việc lên hệ thống CSDLQG về CBCCVC

Trước đây: 

  • Khi thực hiện đồng bộ lần 1: CBNV đang làm việc và đã đồng bộ lên CSDLQG.
  • Khi thực hiện đồng bộ các lần sau: CBNV đã nghỉ hưu/nghỉ việc nên mong muốn được cập nhật trạng thái này lên đúng với yêu cầu nghiệp vụ của CSDLQG.

Từ phiên bản R84: 

  • Phạm vị đồng bộ đáp ứng theo thiết lập của Sở Nội Vụ các tỉnh triển khai
  • Tại tab Đồng bộ CSDLQG: Bổ sung cột Trạng thái cập nhật.
    • Nếu CBNV có trạng thái Đã cập nhật tức là CBNV đã được đồng bộ gần nhất.
    • Nếu CBNV có trạng thái Chưa cập nhật tức là CBNV có thông tin ngày nghỉ hưu/nghỉ việc chưa được đồng bộ gần nhất.
    • Đối với đơn vị Sở nội vụ anh/chị chọn đơn vị muốn xem dữ liệu sau đó chọn Lấy dữ liệu.
Cập nhật 15/02/2024
Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA