Tính năng mới R85 – Phát hành ngày 11/01/2024

1. CBTC muốn in báo cáo 05TH.N/BNV-CBCCVC: Báo cáo danh sách và tiền lương cán bộ, công chức cấp xã theo TT02/2023/TT-BNV

Từ phiên bản R85:

 • CBTC có thể in được báo cáo danh sách và tiền lương cán bộ, công chức từ cấp xã theo TT02/2023/TT-BNV thay thế cho BM04/BNV: Báo cáo danh sách và tiền lương công chức từ cấp huyện trở lên (Thông tư số 11/2012/TT-BNV).
 • Tại Báo cáo: bổ sung báo cáo Biểu mẫu 05TH.N/BNV-CBCCVC: Báo cáo danh sách và tiền lương cán bộ, công chức cấp xã theo TT02/2023/TT-BNV

2. CBTC muốn in báo cáo 04TH.N/BNV-CBCCVC: Báo cáo danh sách và tiền lương cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên theo TT02/2023/TT-BNV

Từ phiên bản R85:

 • CBTC có thể in được báo cáo danh sách và tiền lương cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên theo TT02/2023/TT-BNV thay thế cho BM03/BNV: Báo cáo danh sách và tiền lương công chức từ cấp huyện trở lên (Thông tư số 11/2012/TT-BNV).
 • Tại Báo cáo: bổ sung báo cáo Biểu mẫu 04TH.N/BNV-CBCCVC: Báo cáo danh sách và tiền lương cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên theo TT02/2023/TT-BNV.

3. Người dùng QLCB muốn thực hiện khảo sát mức độ hài lòng khi sử dụng MISA QLCB vào các thời điểm thích hợp khi đã có trải nghiệm trên phần mềm

Trước đây: 

 • Khi anh/chị sử dụng phần mềm sẽ có những trải nghiệm anh/chị muốn chia sẻ về những trải nghiệm đó:
  • Với những trải nghiệm tốt về phần mềm MISA QLCB. Anh/chị đánh giá mức độ hài lòng để phần mềm MISA QLCB và ghi nhận góp ý để mang lại nhiều lợi ích hơn nữa cho anh chị.
  • Với những trải nghiệm chưa tốt về phần mềm MISA QLCB mong muốn nhận được góp ý để có thể cải tiến vào các phiên bản sau.

Từ phiên bản R48: 

 • Với các giấy phép sử dụng chính thức tại menu Tiện ích: bổ sung chức năng Đánh giá độ hài lòng. Chọn điểm đánh giá mức độ hài lòng về sản phẩm.
  • Trường hợp khách hàng đánh giá từ 0-6 điểm. anh/chị tích chọn Lý do chưa hài lòng với sản phẩm. Và nhập góp ý để phần mềm ghi nhận và có thể cả tiến ở các phên bản sau. Để anh/chị có trải nghiệm tốt hơn về phần mềm. Sau đó chọn Gửi phản hồi.
  •  Trường hợp khách hàng đánh giá từ 7 -10 điểm. Thật tuyệt vòi vì anh/chị đã có những trải nghiệm tuyệt vời về phần mềm. Anh/chị có thể góp ý thêm về phần mềm để có thể cải thiện tốt hơn. Sau đó chọn Gửi phản hồi.

4. Tích hợp công cụ nhắc nợ từ AMIS Kế toán

Trước đây: 

 • Khi bán phần mềm cho các đơn vị HCSN, MISA thường triển khai phần mềm và ký hợp đồng trước sau đó thực hiện xuất hóa đơn và thu tiền. Do đặc thù các đơn vị HCSN sử dụng ngân sách nhà nước để mua dịch vụ phần mềm, các đơn vị này cần có hóa đơn trước để hoàn thành thủ tục thanh toán với Kho bạc nhà nước. Khi được MISA xuất hóa đơn, Kế toán mong muốn biết được tình trạng hóa đơn và giá trị công nợ với MISA để thực hiện thủ tục thanh toán. Sau một thời gian xuất hóa đơn nếu đơn vị không thanh toán, MISA sẽ dừng dịch vụ phần mềm, ảnh hưởng đến công việc của đơn vị.

Từ phiên bản R85:

 • MISA QLCB kết nối với AMIS kế toán để lấy thông tin nhắc nợ.
 • MISA QLCB sẽ lấy thông tin dựa theo Mã ngân sách, MISAID để hiển thị thông báo nhắc nợ đúng đơn vị và đúng người dùng.
Cập nhật 01/02/2024
Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA