[QLCB Mobile] CBNV muốn xem thông tin hồ sơ của mình

I. [QLCB Mobile] CBNV muốn nhận được thông báo tức thời để kịp thời nắm bắt công việc cần thực hiện 

1. Mục đích 

 • CBNV muốn nhận được thông báo tức thời để kịp thời nắm bắt công việc cần thực hiện

2. Chi tiết thay đổi

 • Đến các đợt cần cập nhật Sơ yếu lý lịch, đăng ký tham gia lớp đào tạo bồi dưỡng hoặc chuẩn bị thủ tục nghỉ hưu,… CBTC sẽ gửi thông báo đến tất cả CBNV trong đơn vị để CBNV nắm bắt công việc và thực hiện

– Từ phiên bản R89: CBTC có thể nhận được thông báo tức thời để nắm bắt công việc cần thực hiện

Cụ thể như sau:

 • Khi có thông báo từ CBTC ngay lập tức CBNV sẽ nhận được thông báo tại màn hình khóa
 • Để xem lại thông báo anh/chị vào tab Thông báo
 • Trường hợp muốn đánh dấu tất cả thông báo đã đọc anh/chị chọn vào biểu tượng 3 chấm, sau đó chọn Đánh dấu tất cả đã đọc

II. [QLCB Mobile] Khi đi công tác hoặc trong các buổi họp, lãnh đạo đơn vị muốn xem nhanh các thông tin của CBNV (về quá trình công tác, lương, trình độ học vấn, khen thưởng, kỷ luật, …) để đưa ra ý kiến, quyết định

1. Mục đích

 • Khi đi công tác hoặc trong các buổi họp, Lãnh đạo đơn vị muốn xem nhanh các thông tin của CBNV (về quá trình công tác, lương, trình độ học vấn, khen thưởng kỷ luật,…) để đưa ra ý kiến, quyết định.

2. Chi tiết thay đổi

 • Khi đi công tác hoặc trong các buổi họp đột xuất Lãnh đạo đơn vị cần đưa ra ý kiến, đề xuất hoặc ra quyết định cho CBNV trong đơn vị.
 • Lúc này Lãnh đạo đơn vị cần xem nhanh các thông tin của CBNV về quá trình công tác, ngạch lương/phụ cấp đang giữ, trình độ học vấn, khen thưởng/kỷ luật,… để đưa ra ý kiến

– Từ phiên bản R89: Khi đi công tác hoặc trong các buổi họp, Lãnh đạo đơn vị có thể xem nhanh các thông tin của CBNV (về quá trình công tác, lương, trình độ học vấn, khen thưởng kỷ luật,…) để đưa ra ý kiến, quyết định.

Cụ thể như sau: 

 • Tại mục Danh bạ
 • Anh/chị nhập tên CBNV vào ô tìm kiếm để tìm CBNV để xem thông tin
  • Sau đó chọn Xem chi tiết hồ sơ để xem thông tin đầy đủ của CBNV
 • Tại thông tin hồ sơ CBNV khi muốn tìm nhanh 1 thông tin nào đó anh/chị chỉ cần nhập yêu cầu hoặc sử dụng câu lệnh bằng giọng nói để trích xuất thông tin anh/chị cần. 

III. [QLCB Mobile] CBNV muốn xem thông tin hồ sơ của mình theo các thông tin có trong mẫu SYLL TT06/2023 trên mobile để đề nghị điều chỉnh kịp thời nếu có sai sót

1. Mục đích

 • Giúp CBNV có thể xem thông tin hồ sơ của mình theo các thông tin có trong mẫu SYLL TT06/2023 trên mobile để đề nghị điều chỉnh kịp thời nếu có sai sót.

2. Chi tiết thay đổi

 • Khi CBNV cần kê khai hoặc cập nhật sơ yếu lý lịch theo mẫu SYLL TT06/2023/TT-BNV và nộp cho CBTC.

– Trước phiên bản R89: Với CBNV không có máy tính, muốn kiểm tra lại thông tin trên điện thoại thì không đủ thông tin, CBNV phải nhờ/mượn máy tính để xem Sơ yếu lý lịch trên, việc này khiến, việc này dẫn đến rất bất tiện cho CBNV

– Từ phiên bản R89:  CBNV có thể xem thông tin hồ sơ của mình theo các thông tin có trong mẫu SYLL TT06/2023 trên mobile để đề nghị điều chỉnh kịp thời nếu có sai sót.

Cụ thể như sau: 

 • Tại mục Thêm\Chi tiết hồ sơ
 • Để tìm kiếm nhanh thông tin anh/chị nhập yêu cầu hoặc sử dụng câu lệnh bằng giọng nói tại ô tìm kiếm để trích xuất thông tin anh/chị cần, xem thông tin chi tiết hồ sơ CBNV anh/chị chọn vào biểu tượng mũi tên cạnh trường thông tin.
 • Khi có các thông tin thay đổi nhưng chưa được CBTC duyệt phần mềm hiển thị thông báo giúp anh/chị nắm bắt nhanh.

 

Cập nhật 11/07/2024
Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA