Tùy chọn tính lương khi nghỉ ốm, nghỉ dưỡng sức

Trong trường hợp cán bộ nghỉ dưỡng sức , nghỉ ốm… có những khoản phụ cấp không phải đóng bảo hiểm thì chương trình trừ những khoản đó theo số ngày nghỉ.

1. Vào menu Tiền lương\Tính lương hệ số, phụ cấp.

2. Nhấn Tùy chọn tính lương.

3. Tại phần Tùy chọn tính lương khi nghỉ ốm, nghỉ dưỡng sức, nhấn vào biểu tượng tam giác chọn các cách tính tương ứng:

  • TH1: Chỉ trừ lương và các phụ cấp đóng BH trên số ngày nghỉ:

Lương được nhận = Lương BH * số ngày đi làm/số ngày công chuẩn + các khoản phụ cấp khác (không đóng bảo hiểm)

  • TH2: Chỉ trừ lương đóng bảo hiểm trên số ngày nghỉ

Lương được nhận = Lương BH * số ngày đi làm/số ngày công chuẩn  + các khoản phụ cấp đóng bảo hiểm * số ngày nghỉ/số công chuẩn +  các khoản phụ cấp khác (không đóng bảo hiểm)

( hay còn tính bằng cách: Lương ngạch bậc hệ số – Lương đóng BH * số ngày nghỉ/số công chuẩn)

  • TH3: Trừ lương và phụ cấp theo thực tế

Lương được nhận = Lương BH * số ngày đi làm/số công chuẩn + các khoản phụ cấp khác (không đóng BH) * số ngày đi làm/số công chuẩn

  • TH4: Trừ lương và phụ cấp theo thực tế và được hưởng 1 số phụ cấp cả khi nghỉ cả tháng

    Lương được nhận = PC được hưởng khi nghỉ + (Lương + phụ cấp còn lại) * số ngày đi làm/số ngày công chuẩn.

Cập nhật 03/02/2020
Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA