Xét duyệt và tổng hợp tinh giản biên chế

Giúp chuyên viên đơn vị cấp trên/đơn vị nội vụ dễ dàng xét duyệt và tổng hợp danh sách cho toàn đơn vị để gửi lên cấp cao hơn.

Xem phim hướng dẫn

Các bước thực hiện 

Xét duyệt tinh giản biên chế

1. Vào menu Tinh giản biên chế/Xét duyệt, phần mềm sẽ lấy lên danh sách đối tượng tinh giản biên chế từ đơn vị cấp dưới với các tình trạng: Chưa nộp danh sách/Chưa xét duyệt/Đã gửi trả/Đã hoàn thành.

2. Tại tab Chưa xét duyệt, phần mềm hiển thị những đơn vị cần xét duyệt danh sách. Kích đúp chuột vào đơn vị cần xét duyệt.

3. Căn cứ vào thông tin và hồ sơ của các CBNV được gửi lên, đơn vị cấp trên sẽ xét duyệt danh sách.

4. Nhấn Gửi trả nếu phát hiện ra sai sót.

5. Nhấn Xét duyệt nếu danh sách không có gì cần sửa lại.

6. Khi đó danh sách sẽ đồng thời được tự động lấy lên bảng tổng hợp đề nghị tinh giản biên chế của toàn ngành, toàn địa phương.

7. Anh/chị có thể chọn hiển thị số liệu tổng hợp theo chính sách tinh giản.

8. Nhấn Gửi đề nghị để tiếp tục nộp danh sách đối tượng tinh giản biên chế lên cấp cao hơn xét duyệt, thẩm định.

9. Nhấn In để in bảng tổng hợp danh sách.

Thông báo tinh giản biên chế

1. Tại đơn vị Sở nội vụ, sau khi nhận được quyết định của chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách đề nghị tinh giản biên chế, vào menu Tinh giản biên chế/Tổng hợp và nhấn Thông báo quyết định.

2. Khai báo form tham số:

  • Nhập Số quyết định
  • Nhập Ngày quyết định
  • Nhập Quyết định về việc
  • Nhập Nội dung thông báo 
  • Có thể kéo thả hoặc chọn đường dẫn tới file đính kèm liên quan
  • Nhấn Gửi

3. Sau khi gửi, trạng thái của đơn vị Sở nội vụ sẽ hiển thị là “Thông báo đã được gửi đến đơn vị cấp dưới”.

4. Đồng thời tại đơn vị cấp dưới cũng sẽ nhận được thông báo “Sở nội vụ đã gửi thông báo tinh giản biên chế” ngay tức thì.

Cập nhật 24/05/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA