Cán bộ tổ chức đơn vị mong muốn quản lý bổ sung các trường thông tin liên quan đến hồ sơ Cán bộ, Công chức, Viên chức

 • Từ phiên bản R60: Cán bộ tổ chức đơn vị có thể theo dõi thêm một số thông tin chi tiết trên hồ sơ của cán bộ, công chức, viên chức.

Cụ thể như sau:

 • Khi quản lý Thông tin cá nhân, CBTC có thể quản lý các thông tin:
  • Mã số Thuế cá nhân
 • Mã số Hồ sơ
 • Ngày vào biên chế chính thức
 • Ngày cấp Nơi cấp số Định danh cá nhân
 • Khi quản lý Quá trình sinh hoạt Đảng, CBTC có thể quản lý kèm theo thông tin Nhiệm kỳ làm cán bộ chuyên trách
 • Khi quản lý Kết quả đánh giá, CBTC có thể quản lý kèm theo thông tin Cơ quan đánh giá cho quyết định tương ứng.
 • Khi quản lý Thông tin chính trị – Quân sự, CBTC có thể quản lý kèm theo các thông tin:
  • Ngày tham gia cách mạng
  • Năm phong quân hàm
  • Chức vụ cao nhất
  • Là thành viên UBND
 • Khi quản lý Trình độ, đào tạo, bồi dưỡng, CBTC quản lý:
  • Chuyên ngành học vị
 • Nước đào tạo
Cập nhật 06/10/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA