Cán bộ tổ chức mong muốn các báo cáo được tính đúng ngày vào biên chế chính thức

  • Từ phiên bản R60: Cán bộ tổ chức đơn vị có thể xác định chính xác ngày vào biên chế chính thức của các CBNV trong đơn vị.

Cụ thể như sau:

Khi quản lý hồ sơ CBNV, đối với các CBNV có ngày vào biên chế chính thức, CBTC đơn vị tự khai báo ngày vào biên chế chính thức trên hồ sơ:

  • Vào Hồ sơ/Hồ sơ CBNV/Thông tin tuyển dụng, khai báo Ngày vào biên chế chính thức
Cập nhật 06/10/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA