Cán bộ tổ chức đơn vị mong muốn quản lý được các tệp đính kèm có dung lượng lớn

  • Trước phiên bản R62: Khi quản lý hồ sơ của CBNV, CBTC chỉ lưu trực được các tệp đính kèm có dung lượng tối đa 5MB. Tuy nhiên trên thực tế, CBTC thường chụp ảnh lại các quyết định, văn bản, làm cho dung lượng tệp đính kèm lớn. Mỗi lần upload chỉ 5MB thì phải upload nhiều lần, gây mất nhiều thời gian và thao tác của CBTC.
  • Từ phiên bản R62: CBTC có thể upload các tệp đính kèm với tổng dung lượng lớn.

Các bước thực hiện:

  • Khi upload các tệp đính kèm trên hồ sơ CBNV, CBTC có thể tải lên các tệp đính kèm có tổng dung lượng của mỗi lần tải tối đa 25MB.
  • CBTC có thể tải lên nhiều lần để đảm bảo upload hết toàn bộ tài liệu đính kèm cần quản lý.

Cập nhật 16/01/2023

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA