Cán bộ tổ chức mong muốn dễ dàng khai báo hồ sơ nhân viên.

  • Từ phiên bản R62: CBTC và CBNV có thể dễ dàng khai báo các thông tin trên hồ sơ CBCCVC.

Cụ thể như sau:

  • Một số thông tin phức tạp, gây khó khăn không biết khai báo như thế nào thì có các gợi ý về ví dụ cách nhập liệu.

  • Trên hồ sơ CBCCVC, một số thông tin dễ hiểu, dễ khai báo sẽ không còn các gợi ý hướng dẫn, tránh gây rối thông tin.

  • Khi cần tra cứu cách nhập liệu của từng loại thông tin, CBNV có thể xem hướng dẫn tại đây.

 

Cập nhật 28/11/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA