Thêm mới khóa đào tạo, bồi dưỡng; cử nhân viên tham gia

Giúp CBTC thêm mới khóa đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ nhân viên tại đơn vị đồng thời cử cán bộ nhân viên tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng đó.

Xem hướng dẫn tại đây

Cập nhật 08/01/2020
Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA