Làm thế nào để giảng viên biết mình muốn phát biểu?

Nếu muốn phát biểu, trình bày ý kiến, anh chị có thể thực hiện:

  1. Chat/Trò chuyện vào nhóm phòng học
  2. Sử dụng tính năng Giơ tay phát biểu
    • Tại giao diện cuộc gọi, anh chị nhấn Participants, chọn Raise Hand
    • Ngay lập tức, phần mềm thông báo cho giảng viên biết để giảng viên nghe ý kiến của anh/chị.

Cập nhật 09/09/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA