Làm thế nào để hạn chế tiếng ồn trong phòng học?

Để giảm tiếng ồn trong phòng học, anh/chị thực hiện:

  1. Tìm không gian yên tĩnh, ít tiếng ồn để tập trung vào lớp học.
  2. Tắt mic để giảm bớt tiếng ồn cho lớp học:
  • Tại giao diện lớp học, anh/chị nhấn biểu tượng Audio/Tắt tiếng để tắt mic.

Lưu ý: Nhấn biểu tượng Audio ở góc dưới màn hình để bật lại mic của anh/chị

Cập nhật 09/09/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA