Theo dõi các công việc cần thực hiện

Mục đích: Giúp CBTC có thể theo dõi các công việc cần thực hiện và danh sách hồ sơ CBNV thuộc từng đầu việc đó.

Hướng dẫn thực hiện: 

 1. Vào Thêm:
  • Chọn Nhắc việc (Đối với CBTC đơn vị trực thuộc)
  • Chọn Nhắc việc đơn vị  hoặc Nhắc việc đơn vị quản lý cấp dưới (Đối với CBTC đơn vị chủ quản/Nội vụ)
 2. Tại đây, anh/chị có thể theo dõi danh sách các công việc mà CBTC cần thực hiện:
  • Các công việc được sắp xếp danh sách theo mức độ ưu tiên: Mức độ quan trọng > Mức độ không quan trọng.
  • Trong mỗi danh sách sắp xếp theo số lượng hồ sơ cần phải xử lý công việc theo thứ tự giảm dần.
 3. Nhấn chọn để xem chi tiết danh sách hồ sơ CBNV của từng công việc.
Cập nhật 15/08/2023

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA