Theo dõi thống kê tình hình hồ sơ CBNV đang quản lý

Mục đích: Giúp CBTC đơn vị có thể theo dõi thống kê tình hình hồ sơ CBNV mà mình đang quản lý.

Hướng dẫn thực hiện:

 1. Sau khi đăng nhập CBTC vào mục Báo cáo, tùy theo vai trò ứng dụng sẽ thống kê các biểu đồ báo cáo tương ứng để anh/chị quản lý số liệu, tình hình hồ sơ CBNV đang quản lý.
 2. Với CBTC tại đơn vị chủ quản/Nội vụ: Đáp ứng theo dõi số liệu thống kê của đơn vị mình và các đơn vị đang quản lý.
  • Tổng số lượng CBNV.
  • Tình hình đồng bộ: Hồ sơ đồng bộ cần cập nhật.
  • Tình hình thực hiện biên chế
  • Cơ cấu CBNV
   • Loại cán bộ
   • Tuyến đơn vị
   • Loại hình đơn vị
  • Thống kê số lượng CBNV theo
   • Giới tính
   • Độ tuổi
   • Đảng viên
   • Dân tộc
   • Tôn giáo
   • Trình độ chuyên môn cao nhất
   • Trình độ lý luận chính trị
   • Trình độ quản lý nhà nước
 3. Với CBTC tại đơn vị trực thuộc: Tương tự các biểu đồ báo cáo như CBTC đơn vị chủ quản, tuy nhiên đáp ứng theo dõi số liệu thống kê của đơn vị mình.
 4. Anh/chị nhấn vào biểu tượng bên dưới dể thiết lập tham số cho báo cáo.
Cập nhật 15/08/2023

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA