Thiết lập quy trình đánh giá tại đơn vị nội vụ

Xem phim hướng dẫn tại đây

Các bước thực hiện

Quy trình đánh giá cho lãnh đạo các đơn vị

1. Vào menu Đánh giá\Tùy chọn đánh giá.

2. Tại đây, tích chọn cách thức đánh giá là Đánh giá điện tử (tức là các đơn vị sẽ đánh giá theo mô hình trực tuyến ngay trên phần mềm) và lựa chọn biểu mẫu đánh giá theo loại cán bộ hay theo chức vụ, chức danh.

Ví dụ chọn đánh giá theo loại cán bộ, nhấn Đồng ý.

3. Sau đó vào menu Thiết lập quy trình, tại tab Quy trình đánh giá cho lãnh đạo các đơn vị, khai báo các quy trình đánh giá cho lãnh đạo các đơn vị bằng cách nhấn thêm quy trình và thực hiện theo các bước sau:

 Bước 1: Tên quy trình đánh giá và đơn vị áp dụng

Tại đây anh chị nhập tên quy trình đánh giá, đồng thời tích chọn những đơn vị sẽ được áp dụng quy trình đánh giá này.

Ví dụ Quy trình đánh giá cho các Hiệu trưởng

Bước 2: Chọn thành phần tham gia đánh giá

  • Tại đây phần mềm mặc định tích chọn Cán bộ nhân viên tự đánh giá Cấp trên đánh giá.

  • Với phần cấp trên đánh giá, bấm vào đây để chọn thêm đơn vị và quy trình đánh giá.
  • Tại cột Kết quả đánh giá gửi về đơn vị, chọn đơn vị, nhập tại đây để tìm kiếm nhanh, sau đó anh chị chọn Đối tượng tiếp nhận đánh giá và chọn Thẩm quyền đánh giá của đối tượng đó.

Ví dụ với quy trình đánh giá cho Hiệu trưởng

  • Chọn kết quả đánh giá gửi về Phòng Giáo dục, đối tượng tiếp nhận là “Trưởng phòng”, thẩm quyền đánh giá là “Xác nhận kết quả đánh giá”.
  • Sau đó thêm kết quả đánh giá gửi về “UBND thành phố”, đối tượng tiếp nhận là “Phó Chủ tịch UBND”, thẩm quyền đánh giá là “Đề xuất đánh giá”
  • Thêm tiếp kết quả đánh giá gửi về “UBND thành phố”, đối tượng tiếp nhận là Chủ tịch UBND”, thẩm quyền đánh giá là “Lãnh đạo đánh giá”
  • Cuối cùng, chọn kết quả đánh giá gửi về là “Phòng nội vụ”, đối tượng tiếp nhận là “Trưởng phòng”, thẩm quyền là “Tổng hợp kết quả đánh giá”.

Bước 3: Chọn biểu mẫu đánh giá

  • Tại đây phần mềm tự mặc định sẵn biểu mẫu đánh giá dựa trên tùy chọn đánh giá anh chị đã thiết lập ở trên.
  • Mẫu đánh giá chi tiết theo điểm của từng tiêu chí đã cập nhật cho các loại cán bộ. Hệ thống đã mang sẵn bộ biểu mẫu cho các đơn vị, chức danh. Anh chị có thể chỉnh sửa lại cho phù hợp với các biểu mẫu đánh giá mà đơn vị đang áp dụng.

Thiết lập biểu mẫu đánh giá

Là đơn vị nội vụ, nên anh chị sẽ cần thiết lập các biểu mẫu đánh giá để áp dụng chung cho các đơn vị trong địa bàn mình quản lý như Phòng Nội vụ thiết lập chung cho các đơn vị trên địa bàn Quận/Huyện; Sở nội vụ thiết lập chung các các đơn vị là các sở/ban/ngành ở cấp tỉnh.

1. Khi chọn mẫu đánh giá theo loại cán bộ, phần mềm đã mặc định sẵn các mẫu đánh giá theo loại cán bộ & lãnh đạo quản lý như của PNV Thường Tín tại menu Mẫu đánh giá.

2. Anh/chị có thể sửa mẫu đánh giá hoặc khai báo thêm mẫu đánh giá tùy vào nhu cầu của đơn vị. Khai báo tên mẫu đánh giá, chọn loại đơn vị áp dụng.

3. Tích chọn đối tượng áp dụng là Lãnh đạo quản lý hay không là lãnh đạo quản lý.

Lưu ý: đối tượng là lãnh đạo quản lý chính là các cán bộ nhân viên nắm giữ chức vụ có nhóm chức vụ từ Phó Hiệu trưởng trở lên. Khi tích chọn áp dụng cho Đối tượng không là lãnh đạo quản lý, cần tích chọn thêm Loại cán bộ áp dụng.

4. Thiết lập các tiêu chí đánh giá, nhấn tại đây để thêm Tiêu chí. 

Đồng thời thiết lập Kết quả xếp loại chung.

5. Sau khi đã hoàn thành, nhấn Cất và thêm.

Là đơn vị nội vụ thì anh chị vẫn sẽ cần thiết lập thêm quy trình đánh giá để áp dụng cho các cán bộ nhân viên tại chính đơn vị mình, anh chị vui lòng xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 06/10/2021
Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA