Tính năng mới R67 – Ngày phát hành 10/02/2023

Kết nối dữ liệu hồ sơ CBCCVC từ phần mềm MISA QLCB sang Cơ sở dữ liệu quốc gia của Bộ Nội vụ thông qua APIs

Trước đây:

 • Bộ Nội vụ triển khai CSDLQG về CBCCVC. Các đơn vị đang sử dụng MISA QLCB cần đưa toàn bộ hồ sơ đang quản lý lên CSDLQG.
 • Hiện tại phần mềm đáp ứng cho phép Xuất khẩu hồ sơ CBNV các đơn vị trực thuộc để nhập khẩu lên CSDLQG.
 • CBTC phải thao tác tại 2 nơi khác nhau. Mỗi lần nhập khẩu chỉ nhập được thêm mới cho hồ sơ, không nhập khẩu thêm thông tin cho hồ sơ cũ, CBTC mất thời gian lên CSDLQG để bổ sung cho từng hồ sơ.

Từ phiên bản R67:

 • CBTC Sở Nội vụ có thể đưa thông tin hồ sơ CBCCVC toàn địa bàn lên CSDLQG bằng phương thức kết nối tự động.
 • Đối với chuyên viên có quyền đồng bộ CSDLQG thuộc Sở Nội vụ:
  • Thiết lập kết nối và phân quyền đồng bộ.
  • Thực hiện đồng bộ hồ sơ CBNV.
  • Theo dõi lịch sử đồng bộ.
  • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Đối với CBTC đơn vị cấp dưới được phân quyền đồng bộ lên CSDLQG:
  • Thực hiện đồng bộ hồ sơ CBNV tại đơn vị mình.
  • Theo dõi lịch sử đồng bộ lên CSDLQG của đơn vị mình.
  • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Cập nhật 08/02/2023
Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA