1. Trang chủ
 2. Đồng bộ CSDLQG
 3. Hướng dẫn CBTC các đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ được phân quyền tiến hành đồng bộ CBNV của đơn vị mình lên CSDLQG

Hướng dẫn CBTC các đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ được phân quyền tiến hành đồng bộ CBNV của đơn vị mình lên CSDLQG

Đối tượng: CBTC tại các đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ được phân quyền để đồng bộ dữ liệu hồ sơ CBNV đơn vị mình lên CSDLQG.

Hướng dẫn thực hiện:

Cách 1: Đồng bộ tự động từ MISA QLCB lên CSDLQG BNV

Bước 1: Đồng bộ hồ sơ CBNV

 1. Vào Đồng bộ CSDLQG\Đồng bộ CSDLQG BNV, tại mục Đồng bộ hồ sơ CBNV lấy lên danh sách hồ sơ CBNV tại đơn vị.
 2. Để xem hồ sơ CBNV trước khi đồng bộ, tích chọn hồ sơ và nhấn Xem hồ sơ.
 3. Tích chọn hồ sơ của CBNV, chọn Đồng bộ lên CSDL.
  Lưu ý: Anh/chị có thể chọn nhanh tất cả hồ sơ trên trang hiện tại hoặc tất cả các trang.
 4. Xác nhận cập nhật dữ liệu vào CSDLQG Bộ Nội vụ.
 5. Sau khi hoàn tất quá trình đồng bộ, anh/chị có thể nắm bắt Kết quả đồng bộ: Số lượng hồ sơ thực hiện đồng bộ; Số lượng hồ sơ thất bại/thành công.
  Để xuất khẩu dữ liệu/hồ sơ không hợp lệ, chọn Xuất khẩu:

  • Xuất khẩu dữ liệu không hợp lệ: Chỉ ra danh sách dữ liệu không hợp lệ kèm lý do.
  • Xuất khẩu hồ sơ không hợp lệ: Mẫu file hồ sơ không hợp lệ để CBTC có thể chỉnh sửa hồ sơ trực tiếp trên file rồi sử dụng luôn file này để nhập khẩu lên CSDLQG BNV theo hướng dẫn chi tiết tại đây.
 6. Sau khi đồng bộ thành công, hồ sơ chuyển sang trạng thái Đã đồng bộ trong danh sách hồ sơ.
 7. Lưu ý: Với những hồ sơ trước đây đã xuất khẩu và nhập khẩu vào CSDLQG BNV, CBTC có thể Đánh dấu đã đồng bộ để không cần đồng bộ tự động lại lên CSDLQG.

Bước 2: Theo dõi lịch sử đồng bộ

 1. Phần mềm lấy lên danh sách hồ sơ đã đồng bộ theo thứ tự thời gian gần nhất đến xa nhất. Anh/chị có thể thiết lập bộ lọc theo ngày.
 2. Chọn lần đồng bộ, nhấn Xem kết quả đồng bộ để xem chi tiết danh sách hồ sơ đồng bộ vào ngày đó.
 3. Tại đây anh/chị có thể Xuất khẩu dữ liệu/hồ sơ không hợp lệ (nếu muốn)
 4. Nhấn Nạp để lấy lên dữ liệu mới nhất.

Cách 2: Xuất khẩu hồ sơ trên MISA QLCB rồi nhập khẩu vào CSDLQG BNV

Bước 1: Hướng dẫn CBNV hoàn thiện hồ sơ

CBTC hướng dẫn CBNV đơn vị mình hoàn thiện thông tin hồ sơ CBCCVC và thông tin đơn vị để thực hiện kết nối CSDLQG BNV theo hướng dẫn chi tiết tại đây.

Bước 2: Xuất khẩu hồ sơ trên MISA QLCB

 1. Vào Đồng bộ CSDLQG\ Đồng bộ CSDLQG BNV.
 2. Phần mềm lấy lên danh sách hồ sơ CBNV tại đơn vị, tích chọn hồ sơ CBNV và nhấn Xuất khẩu.
 3. Thông tin hồ sơ CBNV sẽ được xuất khẩu ra một file Excel, anh/chị tiến hành rà soát thông tin trong file rồi sử dụng file này để nhập khẩu vào CSDLQG BNV.

  • Các thông tin bôi đỏ: Là các thông tin lỗi, cần nhập bổ sung hoặc chọn lại giá trị phù hợp trong danh mục. Hồ sơ sẽ không được nhập khẩu vào CSDLQG khi có các thông tin màu đỏ.
  • Các giá trị bôi vàng: Là các thông tin khai báo trên phần mềm theo giá trị khác nhưng được convert theo giá trị danh mục của CSDLQG, khi đơn vị tự xuất khẩu thì cần kiểm tra thông tin đó đã đúng chưa. nếu chưa đúng thì chọn lại giá trị khác trong danh mục. Hồ sơ vẫn nhập khẩu vào được CSDL đối với các thông tin màu vàng.
  • Xem thêm hướng dẫn chi tiết rà soát file xuất khẩu thông tin.

Bước 3: Nhập khẩu hồ sơ vào CSDLQG BNV

 1. Sau khi đăng nhập vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Cán bộ, Công chức, Viên chức của Bộ Nội Vụ, chọn Cổng nhập hồ sơ CBCCVC\Import hồ sơ.
 2. Tại đây anh/chị có thể theo dõi thông tin những lần cập nhật hồ sơ. Để nhập khẩu hồ sơ, chọn Thêm mới.
 3. Nhập tên Cơ quan/Đơn vị.
 4. Kéo thả hoặc nhấn vào đây để tải lên file cần nhập khẩu.
 5. Trường hợp Dữ liệu không hợp lệ, chọn Tải file lỗi để kiểm tra, chỉnh sửa và tiến hành nhập khẩu lại.
 6. Trường hợp Dữ liệu hợp lệ, chọn Import để hoàn tất nhập khẩu file lên CSDLQG.
Cập nhật 16/03/2023

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA
[footer_base]