Tính năng mới R71 – Ngày phát hành 29/03/2023

1. Cán bộ tổ chức mong muốn xuất khẩu được số liệu về tình hình đồng bộ hồ sơ CBCCVC để báo cáo tình hình thực hiện

Từ phiên bản R71:

 • Tại Đồng bộ CSDLQG BNV\Tổng quan\Chi tiết tình trạng đồng bộ hồ sơ: Cho phép Xuất khẩu danh sách thống kê tình trạng đồng bộ hồ sơ theo phạm vi địa bàn quản lý.
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2. Cập nhật danh mục phần mềm MISA QLCB theo danh mục mới của CSDLQG (Căn cứ theo file import ngày 06.03)

Từ phiên bản R71:

 • Cập nhật và bổ sung danh mục trên MISA QLCB theo dang mục mới của CSDLQG.

3. CBTC muốn dễ dàng khai báo nhiều hồ sơ CBNV theo yêu cầu cùa CSDLQG bằng cách nhập khẩu

Từ phiên bản R71:

 • Bổ sung các trường thông tin theo yêu cầu của CSDLQG của BNV  và thay đổi định dạng nhóm cho các trường thông tin trên các mẫu nhập khẩu
  • Mẫu nhập khẩu ngang
  • Mẫu nhập khẩu rút gọn
  • Nhập khẩu tùy chọn

4. Cán bộ tổ chức muốn đồng bộ thông tin chuyên ngành do CBNV khai báo với nhóm chuyên ngành tương ứng trên CSDLQG của BNV

Trước đây:

 • Hiện tại CBNV được đào tạo các chuyên ngành không nằm trong danh mục quản lý của CSDLQG.
 • Khi xuất khẩu file hồ sơ CBNV để nhập khẩu vào CSDLQG, phần mềm tự động chuyển đổi sang chuyên ngành “Khác” và bôi đỏ để CBTC kiểm tra lại/
 • Khi bôi đỏ đang mặc định là những thông tin lỗi, dễ gây hiểu nhầm, khách hàng hỏi MISA mất nhiều thời gian giải đáp.

Từ phiên bản R71:

 • Cán bộ tổ chức muốn đồng bộ thông tin chuyên ngành do CBNV khai báo với nhóm chuyên ngành tương ứng trên CSDLQG của BNV.
 • Trên màn hình khai báo hồ sơ của CBNV và CBTC.
 • Tại mục 4. Trình độ, đào tạo, bồi dưỡng\4.1 Trình độ hiện tại:
  • Bổ sung thông tin Nhóm chuyên ngành: Là thông tin không bắt buộc điền.
  • Bổ sung định dạng cho thông tin Chuyên ngành: Là thông tin không bắt buộc điền, chỉ được nhập khi đã khai báo Nhóm chuyên ngành.
  • Bổ sung thông tin Nhóm chuyên ngành học hàm: Là thông tin bắt buộc điền khi khai báo Học hàm cao nhất.
  • Bổ sung định dạng cho thông tin Chuyên ngành học hàm: Là thông tin không bắt buộc điền, chỉ được nhập khi đã khai báo Nhóm chuyên ngành học hàm.
 • Tại mục 4. Trình độ, đào tạo, bồi dưỡng\4.2 Quá trình đào tạo:
   • Bổ sung thông tin Nhóm chuyên ngành: Là thông tin bắt buộc điền.
   • Bổ sung định dạng cho thông tin Chuyên ngành: Là thông tin không bắt buộc điền, chỉ được nhập khi đã khai báo Nhóm chuyên ngành.
 • Tại file xuất khẩu/nhập khẩu hồ sơ CBNV: Bổ sung Nhóm chuyên ngànhNhóm chuyên ngành học hàm.
 • Tại Đào tạo, bồi dưỡng: Khi Cập nhật kết quả các bản ghi thuộc Thêm quá trình đào tạo:
  • Bổ sung thông tin Nhóm chuyên ngành: Là thông tin bắt buộc điền.
  • Định dạng lại thông tin Chuyên ngành: Là thông tin không bắt buộc điền, chỉ được nhập khi đã khai báo Nhóm chuyên ngành.
 • Tại Hồ sơ CBNV, mục Đào tạo, bồi dưỡng: Thay đổi Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng thành Nhóm chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng.
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

5. Chuẩn hóa thông tin hồ sơ để đồng bộ CSDLQG của BNV

Từ phiên bản R71:

 • Tại Tùy chọn\Thông tin đơn vị: Đơn vị không cần tự nhập thông tin Mã định danh cơ quan, phần mềm tự động lấy lên thông tin tương ứng tại Đồng bộ CSDLQG BNV\Thiết lập kết nối.
 • Tại Đồng bộ CSDLQG BNV\Thiết lập kết nối: Bỏ thông tin thiết lập kết nối Key đồng bộ.
 • Trên Hồ sơ CBNV: Bổ sung các quy tắc khi khai báo thông tin.
 • Trên file xuất khẩu hồ sơ theo mẫu CSDLQG: Bổ sung các quy tắc chuyển đổi, cách lấy số liệu.
  • Hồ sơ CBNV\Tiện ích\Xuất khẩu\Mẫu CSDLQG.
  • Hồ sơ CBNV cấp dưới\Xuất khẩu\Mẫu CSDLQG.
  • Bổ sung lý lịch\Xuất khẩu

6. Lãnh đạo đơn vị không muốn CBNV đang làm việc biết thông tin của những CBNV đã nghỉ việc, nghỉ hưu, chuyển công tác

Trước đây:

 • Tại mục Danh bạ của CBNV sẽ hiển thị hết tất cả danh sách CBNV đang làm việc, đã nghỉ hưu, nghỉ việc, chuyển công tác.
 • Với những CBNV đã nghỉ hưu, nghỉ việc, chuyển công tác  => không liên quan và đang lộ thông tin.

Từ phiên bản R71:

Tại mục Danh bạ của CBNV chỉ hiển thị hết danh sách CBNV đang làm việc cùng đơn vị.

7. CBNV của đơn vị khác đơn vị giáo dục không muốn lập phụ cấp thâm niên nghề

Trước đây:

Tại mục Thông báo\Bổ sung lý lịch, các CBNV luôn nhận được thông báo Đề nghị kê khai phụ cấp thâm niên nghề (dành cho giáo viên) => Với những CBNV không phải giáo viên thấy khó hiểu.

Từ phiên bản R71:

Chỉ với CBNV thuộc đơn vị có loại hình Giáo dục – đào tạo; Giáo dục nghề nghiệp mới có Đề nghị kê khai phụ cấp thâm niên nghề (dành cho giáo viên).

8. CBTC muốn quản lý danh sách tài khoản của CBNV và trích xuất thông tin CBNV đang làm việc

Trước đây:

 • Tại mục Thiết lập hệ thống\Quản lý người dùng, quản lý tất cả tài khoản người dùng trong đơn vị trên cùng 1 danh sách => Không thuận tiện cho việc quản lý tài khoản của CBTC.
 • Khi xuất khẩu danh sách tài khoản để gửi cho CBNV => CBTC mất nhiều thao tác để lấy ra danh sách CBNV đang làm việc.

Từ phiên bản R71:

 • Tại mục Thiết lập hệ thống\Quản lý người dùng, trên danh sách tài khoản, bổ sung Bộ lọc trạng thái làm việc.
 • Khi xuất khẩu danh sách, Xuất khẩu danh sách tài khoản theo trạng thái của Bộ lọc.
Cập nhật 03/04/2023
Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA