Tính năng mới R77 – Ngày phát hành 03/08/2023

1. CBTC mong muốn khi tìm kiếm thống kê ngạch lương thì sẽ lọc theo ngạch lương hiện hưởng

Trước đây:

 • Đơn vị cần trích xuất thông tin theo một số tiêu chí để thực hiện báo cáo. Phần mềm đáp ứng chức năng tìm kiếm thống kê để CBTC có thể tùy ý lọc theo nhu cầu.
 • Tuy nhiên khi lọc những người hiện đang được hưởng ngạch lương thì lấy kết quả trả ra cả những CBNV từng hưởng ngạch lương đó chứ không chỉ những người hiện hưởng.

Từ phiên bản R77:

 • CBTC mong muốn khi tìm kiếm thống kê ngạch lương thì sẽ lọc theo ngạch lương hiện hưởng.
 • Đáp ứng tại Tra cứu thống kê\Tra cứu hồ sơ.
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2. CBTC mong muốn xem nhanh được thông tin hồ sơ CBNV từ màn hình Tìm kiếm thống kê

Trước đây:

 • Phần mềm có chức năng Tìm kiếm thống kê giúp CBTC có thể lọc nhanh danh sách CBNV thỏa mãn 1 số tiêu chí tương ứng với nhiều điều kiện lọc khác nhau.
 • Sau khi xuất ra danh sách theo điều kiện lọc, CBTC muốn kiểm tra lại phần mềm lọc đúng theo những thông tin hồ sơ đã khai báo hay chưa. Để kiểm tra được CBTC phải chọn sang danh sách trích ngang hoặc mục Hồ sơ CBNV đơn vị cấp dưới để đối chiếu.

Từ phiên bản R77:

 • CBTC mong muốn xem nhanh được thông tin hồ sơ CBNV từ màn hình Tìm kiếm thống kê.
 • Đáp ứng cho CBTC tất cả các đơn vị thực hiện tra cứu tìm kiếm hồ sơ CBNV theo tiêu chí.
 • Gộp tính năng Tìm kiếm thống kêHồ sơ CBNV cấp dưới thành Tra cứu thống kê:
  • Tra cứu hồ sơ
  • Hồ sơ chưa hoàn thiện
  • Sử dụng phần mềm: Tình hình sử dụng và Hạn sử dụng.
 • Tại Tra cứu thống kê\Tra cứu hồ sơ:
  • Cải tiến giao diện và chức năng.
  • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Cập nhật 14/08/2023
Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA