Tra cứu hồ sơ

Mục đích: Giúp chuyên viên ĐVCQ/Nội vụ; CBTC đơn vị trực thuộc tìm kiếm nhanh hồ sơ CBNV theo nhiều tiêu chí và đối chiếu, xuất khẩu thông tin chi tiết trên hồ sơ CBNV.

Hướng dẫn thực hiện:

Vào Tra cứu thống kê\Tra cứu hồ sơ.

I. Thiết lập tiêu chí lọc

 1. Anh/chị có thể tra cứu thông tin CBNV theo một hoặc nhiều tiêu chí tùy theo nhu cầu bằng cách thiết lập điều kiện lọc. Chọn Tiêu chí lọcGiá trị tương ứng trong danh mục.
 2. Để thêm tiêu chí lọc, chọn Thêm tiêu chí.
  • Chọn tiêu chí lọc trong danh sách gợi ý sẵn và chọn giá trị tương ứng.
  • Để xem thêm tiêu chí lọc, chọn Tất cả tiêu chí.
  • Chọn Tiêu chí Giá trị cần thống kê, nhấn Xác nhận để thêm tiêu chí.
 3. Trường hợp muốn thêm một nhóm tiêu chí lọc khác, nhấn vào biểu tượng dấu cộng.
  • Chọn Thêm nhóm tiêu chí để tự thiết lập điều kiện lọc.
  • Chọn Nhân bản nhóm tiêu chí để sao chép nhóm tiêu chí vừa thiết lập bên trên và chỉnh sửa.
 4. Nhấn Xem kết quả để phần mềm thống kê danh sách hồ sơ CBNV theo tiêu chí lọc vừa thiết lập.
 5. Tùy theo nhu cầu báo cáo thực tế tại đơn vị, anh/chị có thể tùy chỉnh các trường thông tin CBNV cần thống kê trên kết quả bằng cách vào Tùy chỉnh cột, tích chọn những trường thông tin cần lấy lên và kéo thả đến vị trị hiển thị mong muốn để sắp xếp.

II. Theo dõi/Chia sẻ/In hồ sơ CBNV

 1. Nhấn chọn hồ sơ CBNV để xem thông tin chi tiết tương ứng trên hồ sơ CBNV kiểm tra, đối chiếu với danh sách lọc đã chính xác chưa.
 2. Để in hồ sơ CBNV, chọn In.
 3. Trường hợp muốn chia sẻ thông tin hồ sơ CBNV cho đơn vị khác (Ví dụ để phục vụ làm căn cứ tiếp nhận điều chuyển):
  • CBTC tích chọn hồ sơ CBNV, nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm, chọn Chia sẻ hồ sơ.
  • Tich chọn những thông tin trên hồ sơ CBNV sẽ chia sẻ và Đơn vị nhận thông tin CBNV. Nhấn Đồng ý để chia sẻ.

II. Lưu tiêu chí lọc

 1. Với những danh sách tiêu chí thường xuyên sử dụng, anh/chị có thể Lưu tiêu chí lọc để sử dụng lần sau mà không cần thiết lập lại.
 2. Nhập Tên bộc lọc. Trường hợp muốn lưu lại tiêu chí bộ lọc tại danh sách chung để các CBTC khác trong đơn vị được phân quyền có thể sử dụng, tích chọn Chia sẻ bộ lọc chung. Nhấn Lưu.
 3. Với những bộ lọc đã lưu lại trong danh sách, anh/chị có thể thực hiện thay đổi thông tin theo nhu cầu thực tế đơn vị bằng cách chọn bộ lọc, nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm:
  • Chọn Sao chép bộ lọc: Nhập tên bộ lọc, nhấn Lưu.
  • Chọn Sửa tên bộ lọc: Thay đổi tên bộ lọc, nhấn Lưu.
  • Chia sẻ bộ lọc dùng chung: Lưu lại tiêu chí bộ lọc tại danh sách chung để các CBTC khác trong đơn vị được phân quyền có thể sử dụng.
  • Xóa bộ lọc: Xác nhận Xóa bộ lọc.

III. Xuất khẩu

 1. Dựa trên danh sách kết quả lọc, anh/chị có thể Xuất khẩu kết quả ra file Excel để chỉnh sửa thành báo cáo.
 2. Trường hợp muốn xuất khẩu danh sách kết quả đang tra cứu để tạo nhanh báo cáo nộp lên cấp trên:
  • Chọn Xuất khẩu kết quả tra cứu.
  • Nhập Tên báo cáo hiển thị.
  • Tích chọn nếu muốn Hiển thị chân chữ ký lên báo cáo.
  • Nhấn Đồng ý.
  • Phần mềm tự động xuất khẩu kết quả ra file excel kèm tiêu đề tên báo cáo đã nhập hoàn chỉnh.
 3. Trường hợp muốn xuất khẩu thông tin trên hồ sơ CBNV từ kết quả tra cứu:
  • Chọn Xuất khẩu thông tin hồ sơ.
  • Chọn Phạm vi dữ liệu: Xuất khẩu Tất cả bản ghi trên danh sách kết quả hoặc Các bản ghi được chọn.
  • Tích chọn các trường thông tin trên hồ sơ CBNV cần xuất khẩu.
  • Trường hợp muốn nhóm CBNV theo từng đơn vị, tích chọn Nhóm cán bộ nhân viên theo từng đơn vị.
  • Nhấn Đồng ý.
 4. Trường hợp muốn xuất khẩu hồ sơ CBNV theo mẫu CSDLQG để tận dụng chính file này nhập khẩu trực tiếp vào CSDLQG:
  • Chọn Xuất khẩu theo mẫu CSDLQG.
  • Chọn Phạm vi dữ liệu: Xuất khẩu Tất cả bản ghi trên danh sách kết quả hoặc Các bản ghi được chọn.
  • Trường hợp muốn nhóm CBNV theo từng đơn vị, tích chọn Nhóm cán bộ nhân viên theo từng đơn vị.
  • Nhấn Đồng ý.
 •  

IV. In nhanh hồ sơ CBNV

 1. Dựa trên kết quả tra cứu, CBTC có thể in nhanh hồ sơ CBNV trong danh sách bằng cách tích chọn CBNV, nhấn In.
 2. Chọn mẫu sơ yếu lý lịch muốn in.

Cập nhật 14/08/2023

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA