Tính năng mới R82 – Phát hành ngày 30/10/2023

1. Khi nhận quyết định nâng lương có ngày hưởng lớn hơn ngày hiện tại, CBTC đơn vị muốn kê khai luôn quyết định đó trên phần mềm

Trước đây:

Với SYT Cà Mau, thường 1 năm sẽ có:

 • 2 đợt xét nâng lương trước hạn: 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm. (Ví dụ: Cuối tháng 12 năm nay sẽ xét và ra quyết định nâng lương cho 6 tháng đầu năm tới). 4 đợt xét nâng lương thường xuyên: Quý I, Quý II, Quý III, Quý IV. (Ví dụ: Cuối tháng 3, sẽ xét và ra quyết định nâng lương cho tháng 4,5,6).
 • Tại đơn vị bệnh viện có số lượng CBNV lớn sau khi có quyết định nâng lương của SYT, CBTC sẽ kê khai luôn quyết định nâng lương vào hồ sơ CBNV để dễ dàng quản lý. Trong quyết định nâng lương, có thông tin Ngày hưởng lương.
 • Hiện tại trên MISA QLCB:
  • Cách 1: Tại Quản lý hồ sơ\Hồ sơ CBNV\Quá trình lương, phụ cấp: CBTC kê khai quyết định nâng lương, quyết định nâng phụ cấp. Tuy nhiên, không kê khai được quyết định có Ngày hưởng > Ngày hiện tại.
  • Cách 2: Tại Quản lý hồ sơ\Nâng lương, phụ cấp\Danh sách lập tại đơn vị và cập nhật quyết định về hồ sơ CBNV. Tuy nhiên khi mở lại hồ sơ quá trình lương của CBNV để kiểm tra thì hệ thống cảnh báo không cho lưu do Ngày hưởng > Ngày hiện tại, gây khó hiểu cho CBTC.

Từ phiên bản R82:

 • Khi nhận quyết định nâng lương có ngày hưởng lớn hơn ngày hiện tại, CBTC đơn vị có thể kê khai luôn quyết định đó trên phần mềm.
 • Đối với vai trò CBTC, bổ sung mục Quyết định:
  • CBTC có thể quản lý các quyết định LươngPhụ cấp của đơn vị.
  • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2. Trên mẫu SYLL TT06/2023, CBNV muốn kê khai đầy đủ tất cả thông tin về nhà ở, đất ở

Trước đây:

 • Trên mẫu SYLL TT06/2023, CBNV muốn kê khai đầy đủ tất cả thông tin về:
  • Nhà ở: Nhà được cấp, được thuế; nhà tự mua, tự xây.
  • Đất ở: Đất được cấp; đất tự mua.
  • Đất sản xuất kinh doanh.
 • Trên mẫu SYLL TT06/2023, lấy lên nhà/mảnh đất thứ nhất của các mục Nhà được cấp, được thuế; nhà tự mua, tự xây; Đất được cấp; đất tự mua. Không kê khai được đầy đủ thông tin về nhà ở, đất ở trên mẫu.

Từ phiên bản R82:

 • Trên mẫu SYLL TT06/2023, CBNV có thể kê khai đầy đủ tất cả thông tin về nhà ở, đất ở.
 • Tại mẫu SYLL TT06/2023\Mục 37.3 Nguồn thu nhập chính của gia đình hàng năm: Thay đổi cách lấy số liệu mới tại mục.
  • Nhà ở
  • Đất ở
  • Đất sản xuất, kinh doanh
Cập nhật 19/10/2023
Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA