Tính năng mới R87 – Phát hành ngày 20/02/2024

1. CBTC muốn in báo cáo 0202b.N/BNV-CBCCVN: Số lãnh đạo chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước cấp địa phương theo TT02/2023/TT-BNV

Từ phiên bản R87:

 • CBTC có thể in được báo cáo Số lãnh đạo chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước cấp địa phương theo TT02/2023/TT-BNV thay thế cho Biểu số 0103b.N/BNV-TCHC: Số lãnh đạo chính quyền cấp địa phương (Thông tư số 03/2018/TT-BNV)
 • Tại Báo cáo: bổ sung báo cáo Biểu mẫu: 0202b.N/BNV-CBCCVN: Số lãnh đạo chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước cấp địa phương theo TT02/2023/TT-BNV
  • Để thuận tiện theo dõi các loại báo cáo thường sử dụng, CBTC có thể tùy chỉnh Ẩn hiện báo cáo trong danh sách báo cáo.
  • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

2. CBTC muốn in báo cáo 0201.K/BNV-CBCCVN: Số đại biểu hội đồng nhân dân theo TT02/2023/TT-BNV

Từ phiên bản R87:

 • CBTC có thể in được báo cáo Số đại biểu hội đồng nhân dân theo TT02/2023/TT-BNV thay thế cho Biểu số 0102.K/BNV-TCHC: Số đại biểu hội đồng nhân dân theo TT 03/2018/TT-BNV
 • Tại Báo cáo: bổ sung báo cáo Biểu mẫu: 0201.K/BNV-CBCCVN: Số đại biểu hội đồng nhân dân TT02/2023/TT-BNV
  • Tại màn hình tham số báo cáo.
   • Chọn Năm báo cáo: Các thông tin CBNV về trình độ học vấn, Trình độ Lý luận chính trị, Độ tuổi sẽ được tính dựa trên ngày cuối cùng của năm báo cáo.
   • Chọn Nhiệm kỳ: Là nhiệm kỳ HĐND (Ví dụ: nhiệm kỳ HDND 2021-2026)
  • Để thuận tiện theo dõi các loại báo cáo thường sử dụng, CBTC có thể tùy chỉnh Ẩn hiện báo cáo trong danh sách báo cáo.
  • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

3. CBTC muốn quản lý các quá trình tham gia Đại biểu hội đồng nhân dân của CBNV và thống kê trong các báo cáo tương ứng

Trước đây: 

 • Theo kỳ báo cáo, CBTC thống kê CBNV tham gia là Đại biểu hội đồng nhân dân (HĐND) tại báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ cấp xã (Theo chức vụ) để gửi đơn vị chủ quản. Để thống kê CBNV là Đại biểu HĐND thì cần các thông tin sau:
  • CBNV tham gia nhiệm kỳ nào (từ năm – đến năm)
  • Là Đại biểu HĐND cấp nào (Tỉnh/Huyện/Xã)
 • Khó khăn: CBTC không ghi nhận được thông tin Cấp, Nhiệm kỳ tại bản ghi quá trình tham gia tổ chức CT-KT-XH để phần mền thống kê lên báo cáo
 • Mong muốn: CBTC muốn quản lý các quá trình tham gia Đại biểu Hội đồng nhân dân của CBNV và thống kê trong các báo cáo tương ứng.

Từ phiên bản R87:

 • Tại menu Quản lý sồ sơ\Hồ sơ cán bộ nhân viên\tại mục 7. Thông tin khác\Quá trình tham gia sinh hoạt Đảng, Đoàn, tổ chức CT-KT-XH.
  • Khi chọn Thêm bổ sung thêm danh mục Loại tổ chức: Hội đồng nhân dânQuốc hội
   • Khi tích chọn Loại tổ chức là Hội đồng nhân dân anh/chị chọn thuộc Tổ chức nào, chọn Cấp, thuộc Khóa bao nhiêu, Nhiệm kỳ là nhiệm kỳ HĐND (Ví dụ: nhiệm kỳ HĐND 2023 -2027), Chức vụ tương ứng, Từ ngày chính là quyết định có hiệu lực, Đến ngày chính là ngày hết nhiệm kỳ ghi trong quyết định.
   • Khi chọn Loại tổ chức là Quốc hội, Chọn Thuộc Tổ chức nào tương ứng, nằm trong Khóa bao nhiêu, Giữ chức vụ gì, Từ ngày chính là ngày quyết định có hiệu lực, đến ngày là ngày ghi trong quyết định.
  • Anh/chị xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

4. CBTC muốn in báo cáo 0204b.N/BNV-CBCCVN: Số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo TT02/2023/TT-BNV

Từ phiên bản R87:

 • CBTC có thể in được báo cáo muốn in báo cáo 0204b.N/BNV-CBCCVN: Số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo TT02/2023/TT-BNV
 • Tại Báo cáo: bổ sung báo cáo Biểu mẫu: 0204b.N/BNV-CBCCVN: Số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xãĐể thuận tiện theo dõi các loại báo cáo thường sử dụng, CBTC có thể tùy chỉnh Ẩn hiện báo cáo trong danh sách báo cáo.
Cập nhật 22/02/2024
Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA