Tính khấu trừ không thường xuyên

Giúp kế toán tính lương cho các khoản khấu trừ không thường xuyên như ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ mái ấm gia đình…

Xem hướng dẫn tại đây

Cập nhật 08/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận