Cài đặt công cụ chuyển đổi MISA.QLCB.Converter

Mục đích

Giúp đơn vị thực hiện cài đặt công cụ chuyển đổi dữ liệu MISA.QLCB.Converter để chuyển đổi dữ liệu đang theo dõi trên phần mềm PMIS và QLTH.VN sang phần mềm QLCB.VN.

Các bước thực hiện

1. Đăng nhập vào phần mềm QLCB.VN, chọn menu Trợ giúp\Công cụ chuyển đổi dữ liệu để tải về công cụ chuyển đổi dữ liệu sang QLCB.VN.

2. Thực hiện cài đặt công cụ chuyển đổi dữ liệu. File cài đặt có dạng: QLCB_Converter_2017_Setup.exe

– Mở công cụ cài đặt vừa tải về, phần mềm hiển thị thông báo chuẩn bị cài đặt công cụ chuyển đổi dữ liệu.

– Sau khi giải nén xong, phần mềm hiển thị màn hình Cài đặt QLCB Converter.

 
– Nhấn Tiếp tục.
 
– Chọn nơi lưu thu mục cài đặt
 • Nhấn Thay đổi. Phần mềm mặc định lưu vào ổ C, anh/chị có thể thay đổi đường dẫn cài đặt (nếu cần)
 • Chọn nơi lưu công cụ chuyển đổi.
 
  • Nhấn Đồng ý.
 
– Nhấn Tiếp tục.
 
– Chọn hình thức cài đặt.
 
 • Nếu chọn Đầy đủ: cài đặt tất cả tính năng của công cụ chuyển đổi dữ liệu.
 
 
 • Nếu chọn Tuỳ chọn: lựa chọn cài đặt một số tính năng và nơi lưu tool chuyển đổi dữ liệu.
  • Lưu ý: Với Tích chọn Custom.

   • Nhấn Tiếp tục.
   • Lựa chọn thành phần được cài đặt: Arial_Font: Font chữ cho thông tin kiểu số; Unikey: cài đặt bộ gõ tiếng Việt.

   • Nhấn Tiếp tục

– Nhấn Cài đặt. Phần mềm tiến hành cài đặt công cụ chuyển đối dữ liệu.

Tích chọn Chạy QLCB Converter nếu muốn chạy ngay công cụ chuyển đổi dữ liệu sau khi cài đặt.

– Nhấn Hoàn thành để hoàn tất quá trình cài đặt.

 

Cập nhật 25/08/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA