Chuyển đổi dữ liệu từ QLCB.VN 1.0

Mục đích

Giúp đơn vị chuyển đổi dữ liệu đang theo dõi trên phần mềm Quản lý cán bộ QLCB.VN 1.0 sang phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức QLCB.VN.

Các bước thực hiện

Bước 1: Cài đặt tool chuyển đổi dữ liệu

Xem hướng dẫn chi tiết các bước cài đặt tại đây.

Bước 2: Đăng nhập vào tool chuyển đổi dữ liệu

1. Sau khi cài đặt thành công, phần mềm hiển thị màn hình Đăng nhập.

 • Nhập Tên miền đơn vị (tên tỉnh) của QLCB.VN 2.0.
 • Chọn tên Đơn vị từ danh sách
 • Nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu.
 • Có thể tích chọn Nhớ mật khẩu để lưu mật khẩu cho những lần đăng nhập sau.

2. Nhấn Tiếp tục.

Bước 3: Chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm QLCB.VN 1.0 sang QLCB.VN 2.0

1. Tại bước 1: Chọn nguồn

 • Tích chọn vào biểu tượng QLCB.VN tại phần Chuyển đổi dữ liệu từ.
 • Nhập Tên miền dữ liệu đăng nhập vào QLCB 1.0 (tên tỉnh).
 • Chọn đơn vị từ danh sách.
 • Nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu đăng nhập vào QLCB.VN 1.0.

 • Nhấn Tiếp tục. Phần mềm thực hiện lấy dữ liệu hồ sơ cán bộ nhân viên sang QLCB.VN.

2. Tại bước 2: Kiểm tra dữ liệu

 • Hệ thống hiển thị Kết quả kiểm tra dữ liệu.

 • Nhấn Sửa dữ liệu không hợp lệ nếu có dữ liệu không hợp lệ, kéo thanh cuộn để xem nguyên nhân chuyển đổi không thành công và sửa ngay trên file excel, sau đó lưu và đóng file excel.

 • Hoặc trong một số trường hợp do dữ liệu từ QLCB.VN 1.0 không khớp trên QLCB.VN 2.0 nên hệ thống báo lỗi, tuy nhiên vẫn nhập khẩu thành công vào phần mềm (do các trường thông tin không bắt buộc phải khai báo). Nhấn Thực hiện luôn để chuyển sang bước 3.

3. Tại bước 3: Thực hiện chuyển đổi

 • Hệ thống hiển thị Kết quả chuyển đổi dữ liệu vào QLCB.VN.
 • Nhấn Tải tệp chi tiết để xem nguyên nhân nhập khẩu không thành công (nếu có).

 • Nhấn Kết thúc để hoàn tất quá trình chuyển đổi dữ liệu.
Cập nhật 24/08/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA