Chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm PMIS

Việc chuyển đổi dữ liệu của khách hàng từ PMIS sang phần mềm QLCB.VN thường xảy ra 2 tình huống:

  • Tình huống thứ nhất: việc chuyển đổi diễn ra ngoài đơn vị khách hàng, thường trong các buổi tập huấn triển khai phần mềm. Cách thực hiện xem chi tiết tại đây.
  • Tình huống thứ hai: việc chuyển đổi diễn ra tại đơn vị khách hàng đang trực tiếp sử dụng phần mềm PMIS. Cách thực hiện xem chi tiết tại đây.

Lưu ý:

1. Trước khi chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm PMIS sang QLCB.VN, anh/chị cần nâng cấp PMIS từ phiên bản 3.4.9 trở lên. Nếu không nâng cấp lên phiên bản mới nhất thì thường gặp lỗi chuyển đổi không thành công. Xem chi tiết lỗi tại đây.

2. Trước khi thực hiện phục hồi dữ liệu PMIS, khách hàng cần khai báo đầy đủ thông tin Số hiệu cán bộ để không bị lỗi khi chuyển dữ liệu sang QLCB.VN.

3. Đối với thông tin Phòng/ban, có thể thực hiện theo 2 cách sau:

  • Cách 1: Trước khi chuyển đổi dữ liệu, thực hiện khai báo Phòng/ban trong danh mục Cơ cấu tổ chức trên QLCB.VN 2.0 giống với Tổ chuyên môn đang sử dụng trên PMIS.
  • Cách 2: Sau khi chuyển đổi hồ sơ cán bộ từ PMIS sang QLCB.VN 2.0, đơn vị muốn các thông tin Phòng/ban phải đúng như mong muốn của đơn vị thì sửa lại thông tin Phòng/ban tại Danh mục\Cơ cấu tổ chức trên QLCB.VN 2.0. Sau đó thực hiện xuất khẩu hồ sơ ra file excel rồi thực hiện nhập khẩu lại vào phần mềm.

Xem hướng dẫn chi tiết các thao tác khai báo Cơ cấu tổ chức tại đây.

4. Trường hợp đơn vị không thực hiện theo 2 cách trên thì:

  • Nếu Tổ chuyên môn (trên PMIS) trùng với Phòng/ban trong Cơ cấu tổ chức của đơn vị (trên QLCB.VN 2.0) thì lấy Phòng/ban đó làm Đơn vị công tác.
  • Nếu Tổ chuyên môn (trên PMIS) khác với Phòng/ban trong Cơ cấu tổ chức của đơn vị (trên QLCB.VN 2.0) thì lấy Tổ chuyên môn làm Đơn vị công tác và thuộc Phòng/ban tên là Phòng ban khác.

5. Xem hướng dẫn khách hàng sao lưu dữ liệu PMIS tại đây.

Cập nhật 25/08/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA