Cải tiến phiên bản Mobile QLCB

1. Mục đích

Phần mềm cải tiến phiên bản Mobile QLCB, giúp đơn vị chủ quản có thể theo dõi biểu đồ trực quan thống kê tình hình cơ cấu CBNV của đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R46, phần mềm cải tiến phiên bản Mobile QLCB.

Cập nhật 02/02/2021

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA