CBTC muốn thống kê chi tiết biểu đồ để xem nhanh và thống kê xuất báo cáo các thông tin số lượng CBNV trong toàn tỉnh phân theo từng loại cán bộ

1. Mục đích

Giúp CBTC thống kê chi tiết biểu đồ để xem nhanh và thống kê xuất báo cáo các thông tin số lượng CBNV trong toàn tỉnh phân theo từng loại cán bộ.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R46, các biểu đổ trên bàn làm việc chưa hữu dụng với SNV do chưa đáp ứng được nhu cầu thống kê của SNV về số lượng CBNV cả tỉnh và CBNV từng loại.

– Kể từ phiên bản R46, phần mềm cải tiến lại bàn làm việc cho phù hợp với từng đối tượng đơn vị trực thuộc/chủ quản/nội vụ.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Bàn làm việc, phần mềm đã cải tiến lại bàn làm việc giúp đơn vị có thể theo dõi:

  • Cơ cấu CBNV
  • Thống kê số lượng biên chế thực tế
  • Thống kê theo trình độ chuyên môn

Cập nhật 02/02/2021

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA