Cán bộ tổ chức đơn vị chủ quản yêu cầu cấp dưới lập báo cáo Thống kê nhu cầu theo vị trí việc làm và đề xuất chỉ tiêu nâng ngạch công chức

 • Từ phiên bản R61: Cán bộ tổ chức đơn vị chủ quản có thể yêu cầu các đơn vị cấp dưới lập báo cáo Số lượng, cơ cấu ngạch công chức chuyên ngành hiện có, số lượng công chức ứng với ngạch dự thi còn thiếu theo yêu cầu của vị trí việc làm và đề xuất chỉ tiêu nâng ngạch công chức để tổng hợp.

Các bước thực hiện:

 • CBTC đơn vị chủ quản lập yêu cầu báo cáo gửi cho các đơn vị trực thuộc. Hướng dẫn lập báo cáo xem chi tiết tại đây.
 • CBTC đơn vị chủ quản chọn các thông tin:
  • Mẫu báo cáo: Báo cáo 07 – Thống kê nhu cầu theo vị trí việc làm và đề xuất chỉ tiêu nâng ngạch công chức
  • Danh sách các đơn vị cần nộp báo cáo
 • CBTC đơn vị chủ quản khai báo cáo tham số báo cáo:
  • Năm: Năm báo cáo
  • Hạn nộp báo cáo: Thời hạn cho phép các đơn vị cấp dưới nộp báo cáo để phê duyệt.
 • Nhấn Gửi yêu cầu để gửi yêu cầu báo cáo cho đơn vị cấp dưới.
 • CBTC đơn vị cấp dưới khi nhận được báo cáo thì thực hiện lập báo cáo theo biểu mẫu được yêu cầu:
 • Tại một số trường thông tin, CBTC tự khai báo nội dung để lập được báo cáo phù hợp.
 • Sau khi lập xong báo cáo thì CBTC gửi báo cáo đã lập cho chủ quản để tổng hợp.
 • Khi CBTC đơn vị chủ quản xem báo cáo đã tổng hợp, có thể xem dạng tổng hợp của các đơn vị trực thuộc trực tiếp hoặc xem cả số liệu của các đơn vị con.
Cập nhật 03/11/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA