Cán bộ tổ chức mong muốn được thông báo về việc hồ sơ cán bộ nhân viên đã thay đổi nhưng chưa lưu khi chuyển sang thực hiện nghiệp vụ khác

  • Từ phiên bản R61: CBTC và cán bộ nhân viên khi khai báo các thông tin trên hồ sơ CBNV mà chưa lưu thì sẽ được thông báo để lưu hồ sơ đã thay đổi, tránh mất thông tin và thời gian khai báo lại.

Cụ thể như sau:

Sau khi khai báo hồ sơ CBNV mà chưa lưu hồ sơ, nếu anh/chị thao tác đến màn hình khác thì sẽ nhận được cảnh báo như dưới đây:

  • Để lưu lại các thông tin đã thay đổi, nhấn
  • Nếu không muốn lưu các thông tin đã thay đổi. nhấn Không
  • Để trở lại màn hình khai báo hồ sơ và tiếp tục khai báo, nhấn Hủy bỏ
Cập nhật 03/11/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA