Cán bộ tổ chức đơn vị muốn quản lý các thông tin liên quan đến tổ chức bộ máy và biên chế

 • Từ phiên bản R59.01: Cán bộ tổ chức đơn vị có thể quản lý và theo dõi các thông tin của đơn vị liên quan đến tổ chức bộ máy và biên chế.

Cụ thể như sau:

 • Để quản lý các thông tin về tổ chức bộ máy và biên chế, CBTC vào Thiết lập/Tùy chọn/Thông tin đơn vị
 • Cán bộ tổ chức đơn vị quản lý thông tin về tổ chức bộ máy và biên chế gồm có:
  • Mã đơn vị tiền thân
  • Hạng tổ chức
  • Loại hình hạch toán
  • Đơn vị đóng bảo hiểm xã hội
  • Ngày thành lập
  • Quá trình thành lập và phát triển
  • Số quyết định thành lập
  • Ngày giải thể
  • Tên cơ sở Đảng
  • Loại tổ chức Đảng
  • Số lượng tổ chức Đảng trực thuộc
  • Số lượng Đảng viên
Cập nhật 29/09/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA