Cán bộ tổ chức mong muốn lưu được kết quả đánh giá của các CBNV dù không ở đơn vị từ những năm trước đến hiện tại

  • Từ phiên bản R59.01: Cán bộ tổ chức đơn vị có thể thống kê kết quả đánh giá của CBNV đã từng làm việc tại đơn vị trong các năm trước.

Cụ thể như sau:

  • CBTC quản lý được kết quả đánh giá được thực hiện tại cơ quan, đơn vị vào khi khai báo trên Hồ sơ/Hồ sơ CBNV hoặc từ nghiệp vụ Đánh giá
  • Dựa trên thông tin cơ quan đánh giá trên kết quả đánh giá của Hồ sơ CBNV, các CBNV có kết quả đánh giá trong năm và tại đơn vị nào thì báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá của đơn vị trong năm đó đó sẽ lên CBNV đó
Cập nhật 29/09/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA