Cán bộ tổ chức mong muốn đối với một số báo cáo in tại đơn vị có chọn tham số phòng ban thì có thể lấy lên được những Cán bộ nhân viên không thuộc phòng ban nào

  • Từ phiên bản R58: Khi in các báo cáo tại đơn vị theo từng phòng ban, các cán bộ nhân viên không thuộc cơ cấu phòng ban nào sẽ được lấy lên báo cáo nhằm đảm bảo số liệu đúng với báo cáo thống kê của đơn vị chủ quản.

Các bước thực hiện như sau:

  • Tại đơn vị trực thuộc, khi in báo cáo tại đơn vị với tham số phòng ban, để thống kê cả các CBNV không thuộc phòng ban nào, CBTC đơn vị chọn vào Khác (Để trống)
Cập nhật 24/08/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA