Cán bộ tổ chức mong muốn khai báo quá trình công tác cùng thời gian từ ngày khi có nhiều quyết định trong cùng 1 ngày

 • Trước phiên bản R58: Trên thực tế, có nhiều trường hợp CBNV khi vừa được điều động sẽ được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp. Khi đó các quyết định điều động và bổ nhiệm sẽ có ngày hiệu lực trùng nhau. Hiện tại, phần mềm chưa lưu được quá trình công tác có cùng ngày quyết định nhưng khác thông tin chức vụ, chức danh, trạng thái làm việc, phòng ban.
 • Từ phiên bản R58: CBTC đơn vị có thể lưu được các quá trình công tác có cùng ngày hiệu lực

Các bước thực hiện như sau:

 • Tại Hồ sơ CBNV/Quá trình công tác, nhấn Thêm QTCT tại đơn vị hoặc Thêm QTCT ngoài đơn vị
 • Đối với Khai báo các thông tin công tác tại đơn vị:
  • Thông tin quyết định: chọn Loại quyết định, nhập nội dung Quyết định về việc gì, Số quyết định, Ngày quyết định.
  • Thông tin công việc: chọn Trạng thái làm việc, Loại cán bộ, Chức danh, Từ ngày – Đến ngày, phòng ban…
  • Nhấn Đính kèm tệp nếu cần đính kèm các tệp liên quán đến quá trình công tác của CBNV.
 • Đối với Khai báo quá trình công tác ngoài đơn vị
  • Thông tin quyết định: chọn Loại quyết định,, Số quyết định, Ngày quyết định.
  • Thông tin công việc: chọn Loại cán bộ, chức vụ, chức danh, từ ngày – đến ngày, …
  • Nhấn Đính kèm tệp nếu cần đính kèm các tệp liên quán đến quá trình công tác của CBNV.
Cập nhật 24/08/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA