Cán bộ tổ chức mong muốn nhanh chóng tính được số lượng chỉ tiêu biên chế toàn đơn vị

  • Từ phiên bản R58: Khi Cán bộ tổ chức ghi nhận chỉ tiêu biên chế theo từng phòng ban, phần mềm MISA QLCB sẽ tự động gợi ý tổng số chỉ tiêu biên chế toàn đơn vị nhằm giúp CBTC tiết kiệm thời gian và giảm sai sót khi tính tổng số chỉ tiêu lên các báo cáo liên quan.

Các bước thực hiện như sau:

  • Vào menu Chỉ tiêu biên chế, chọn Năm ghi nhận chỉ tiêu biên chế và nhấn Ghi nhận chỉ tiêu biên chế.
  • Nhập số lượng chỉ tiêu biên chế cho từng phòng ban trong đơn vị. Số lượng chỉ tiêu biên chế toàn đơn vị sẽ được tự động tính từ tổng của các phòng ban. Trong trường hợp chỉ tiêu toàn đơn vị khác với từng phòng ban (do 1 số vị trí không thuộc phòng ban nào) thì CBTC vẫn có thể ghi nhận chỉ tiêu toàn đơn vị khác với số tổng từ các phòng ban mà chương trình đã gợi ý.
  • Nhấn Cất. Nếu có thay đổi phòng ban và muốn cập nhật lại thì thực hiện xóa bảng chỉ tiêu biên chế của năm tương ứng bằng cách nhấn Xóa. Sau đó lập lại bảng chỉ tiêu biên chế.
Cập nhật 24/08/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA