Cán bộ tổ chức và Cán bộ nhân viên khai báo các quyết định khen thưởng trên phần mềm MISA QLCB như thế nào?

Cán bộ tổ chức hoặc Cán bộ nhân viên khi nhận được các quyết định khen thưởng có thể khai báo trên phần mềm MISA QLCB để quản lý.

Căn cứ theo các quyết định khen thưởng mà CBNV đạt được, CBTC/CBNV khai báo vào phần mềm với các thông tin như sau:

 1. Nhóm Thông tin Cán bộ
  1. Chức vụ: Chọn Chức vụ trong danh mục tương ứng với chức vụ tại thời điểm được khen thưởng.
  2. Chức danh: Chọn Chức danh trong danh mục tương ứng với chức danh tại thời điểm được khen thưởng.
  3. Đơn vị công tác: Chọn hoặc nhập đơn vị công tác tương ứng với Đơn vị công tác của CBNV tại thời điểm được nhận quyết định khen thưởng.
 2. Nhóm Thông tin Quyết định khen thưởng
  Ví dụ: CBNV được nhận khen thưởng như sau:Anh/chị khai báo các thông tin trên CSDL như sau:

  1. Số quyết định: Nhập thông tin Số quyết định có trên quyết định khen thưởng hoặc giấy khen/bằng khen (VD: 70/QĐ-UBND)
  2. Ngày quyết định: Nhập thông tin Ngày quyết định có trên quyết định khen thưởng (VD: 01/09/2021)
  3. Năm khen thưởng: Nhập thông tin Năm được khen thưởng (VD: 2021)
  4. Cơ quan/Cấp ra quyết định: Nhập thông tin Cơ quan ra quyết định (VD: Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh)
  5. Loại khen thưởng: Căn cứ theo cơ quan ra quyết định và thành tích đạt được để xác định loại khen thưởng là Đảng, Chính quyền, Đoàn thể hay khác. (VD: Chính quyền)
  6. Hình thức khen thưởng hoặc Danh hiệu: Căn cứ theo nội dung trên giấy khen, bằng khen hoặc quyết định khen thưởng để xác định CBNV được nhận Hình thức khen thưởng hay Danh hiệu thi đua. Trên mỗi quyết định chỉ nên nhập 1 trong 2 giá trị Danh hiệu hoặc Hình thức
   1. Danh hiệu thi đua: là hình thức ghi nhận, biểu dương, tôn vinh và khuyến khích bằng lợi ích vật chất đối với cá nhân, tập thể, hộ gia đình có thành tích trong thi đua. Các Danh hiệu thi đua thường có như: Lao động tiên tiến, Chiến sỹ thi đua, … Anh/chị chọn Danh hiệu thi đua phù hợp trong danh mục.
   2. Hình thức khen thưởng: Khen thưởng là việc ghi nhận, biểu dương, tôn vinh và khuyến khích bằng lợi ích vật chất đối với cá nhân, tập thể, hộ gia đình có thành tích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các Hình thức khen thưởng thường có như: Giấy khen của chủ tịch UBND Xã/Huyện/Tỉnh, các khen thưởng nhà nước, … Anh/chị chọn Hình thức khen thưởng phù hợp.
    Lưu ý: Không khai báo hình thức khen thưởng là Tiền mặt, …
  7. Thành tích: Nhập thành tích đã đạt được để nhận thưởng. (VD: Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020 – 2021)
  8. Số tháng xét nâng lương trước hạn: nhập số tháng được xét nâng lương từ việc được nhận khen thưởng.
Cập nhật 26/12/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA