Một số lỗi thường gặp khi đồng bộ dữ liệu từ MISA QLCB lên CSDLQG Bộ Nội vụ

Vấn đề

 • CBTC đơn vị thực hiện đồng bộ thông tin CBNV từ MISA QLCB lên CSDLQG BNV.
 • Quá trình đồng bộ thất bại và trả về Lý do như sau:

  1. Đơn vị sử dụng không thuộc quyền thao tác! Đơn vị quản lý không thuộc quyền thao tác! Số CCCD/CMND đã tồn tại trong hồ sơ thuộc đơn vị khác không thuộc quyền thao tác! Số CCCD/CMND thuộc đơn vị không thuộc quyền thao tác!
  2. Mất kết nối đến CSDLQG của Bộ Nội vụ.

Nguyên nhân và hướng giải quyết

 • Trường hợp 1:
  • Đơn vị sử dụng không thuộc quyền thao tác! Đơn vị quản lý không thuộc quyền thao tác! Số CCCD/CMND đã tồn tại trong hồ sơ thuộc đơn vị khác không thuộc quyền thao tác! Số CCCD/CMND thuộc đơn vị không thuộc quyền thao tác!
  • Nguyên nhân và Hướng giải quyết
   • Thông tin đang khai báo sai số CCCD hoặc CMND -> Anh/chị vui lòng kiểm tra và chỉnh sửa thông tin CCCD/CMND
   • Trước đó thông tin số CCCD/CMND này đã đồng bộ ở đơn vị khác. Sau đó điều chuyển/sáp nhập vào đơn vị nên khi đồng bộ lên thì báo lỗi.
    -> Đơn vị tiếp nhận điều chuyển CBNV cần lập Đề nghi tiếp nhận trên CSDL Sở Nội vụ để đơn vị điều chuyển xác nhận. Sau đó tiến hành đồng bộ lại trên MISA QLCB
 • Trường hợp 2:
  • Mất kết nối đến CSDLQG của Bộ Nội vụ.
  • Nguyên nhân và Hướng giải quyết : Hệ thống CSDLQG Bộ Nội vụ đang quá tải dẫn đến lỗi kết nối đồng bộ -> Anh/chị vui lòng thử lại sau.
Cập nhật 14/09/2023

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA