Công chức, viên chức tập sự thì kê khai thời gian bổ nhiệm ngạch trong quá trình lương như thế nào?

Theo thông tư 05/2017/TT-BNV, thời gian tập sự không được tính vào thời gian giữ ngạch của cán bộ công chức viên chức.

Do vậy, khi khai báo quá trình lương, đối với giai đoạn tập sự của CBNV (hưởng 85% lương) thì bỏ trống thông tin Ngày bổ nhiệm ngạch

Sau khi CBNV hết thời gian tập sự, chính thức hưởng lương 100% thì khai báo quá trình lương với ngày bổ nhiệm ngạch là ngày có quyết định tuyển dụng chính thức (hưởng lương 100%)

Cập nhật 05/08/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA