Đăng nhập ứng dụng MISA QLCB trên điện thoại

Mục đích: Giúp CBTC/CBNV có tài khoản đã kích hoạt trên phần mềm MISA QLCB đăng nhập để sử dụng ứng dụng MISA QLCB ngay trên điện thoại của mình.

Hướng dẫn thực hiện:

  1. Sau khi cài đặt ứng dụng MISA QLCB, anh/chị mở để đăng nhập. Nhập thông tin Tên miền giống như thông tin đăng nhập trên website, chọn Tiếp tục.
  2. Nhấn Chọn đơn vị trong danh sách cây đơn vị.
  3. Nhập tên đăng nhập và mật khấu giống như tài khoản trên website, nhấn Đăng nhập.
  4. Sau khi đăng nhập thành công, anh/chị có thể bắt đầu sử dụng.

Lưu ý:

  1. Trường hợp tài khoản có thiết lập bảo mật 2 lớp:
    • Sau khi nhập thông tin tài khoản và đăng nhập, anh/chị chọn hình thức nhận mã xác thực.
    • Nhập mã xác thực được gửi về thiết bị đã chọn, nhấn Xác nhận để hoàn tất đăng nhập và bắt đầu sử dụng.
  2. Trường quên mật khẩu đăng nhập: Nhấn Quên mật khẩu và làm theo hướng dẫn chi tiết tại đây.
Cập nhật 14/08/2023

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA